De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Positief coachen' en zelfvertrouwen!

Rechten:

'Positief coachen' en zelfvertrouwen!

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek wordt beoogd antwoord te krijgen op de vraag: “Is er bij brugklasleerlingen een significante toename van het zelfvertrouwen door middel van positief coachen binnen de LO lessen?” De verwachting was dat er een positief effect optreedt met betrekking tot het zelfvertrouwen van de leerlingen. Kijkend naar relevante onderzoeken van Deci en Ryan (1985), Standage, Duda, & Ntoumanis (2003) en Seligman (2005) Beide onderzoeksgropen hebben voorafgaand aan de interventie alle 78 leerlingen (48 jongens, 30 meisjes) een SSAT test gemaakt. Deze test meet het zelfvertrouwen en de faalangstigheid van de leerlingen. Gedurende de opvolgende drie maanden kregen twee vwo brugklassen drie uur per week les volgens het principe van positief coachen tijdens de LO lessen. Positieve feedback, uitgaan van je eigen krachten en taakgerichtheid stonden centraal. Daarnaast kreeg één klas (de controlegroep) les volgens de standaardmethode. Na de interventie hebben beide groepen de SSAT test opnieuw gemaakt. Dit onderzoek toonde aan dat er een significant verschil optreedt bij het zelfvertrouwen van de leerlingen in relatie met de controle groep. (P = ,032) Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het positief coachen invloed heeft gehad op het zelfvertrouwen van de leerlingen. Er zijn enkele kanttekening die bij dit onderzoek geplaatst kunnen worden met betrekking tot het constante gedrag van de docent, de interventietijd en de mogelijkheid tot het geven van sociaal gewenste antwoorden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk