De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conditietesten bij reumapatiënten : De Åstrandtest of de Single Stage Treadmill Walking test?

Rechten:

Conditietesten bij reumapatiënten : De Åstrandtest of de Single Stage Treadmill Walking test?

Rechten:

Samenvatting

Personen met reuma hebben een fysieke beperking. Door middel van verschillende onderzoeken kan geconcludeerd worden dat bewegen een positief effect heeft op het verloop van deze aandoening. Om te kijken of een beweegprogramma effectief is, kan gebruik worden gemaakt van een test. Hiermee wordt de Vo2max gemeten. De Åstrand-test is een fietstest en de Single Stage Treadmill Walking Test (SSTWT) wordt afgenomen op een loopband. Het is van belang dat de proefpersonen zich tijdens zo‟ n test goed inspannen. De onderzoeksvraag is als volgt: Wordt de Vo2max beter benadert bij de single stage treadmill walking test of bij de Åstrand test bij personen met reuma? Methode Er waren 13 proefpersonen met reuma, tegenover 21 proefpersonen zonder deze aandoening. Alle proefpersonen leggen beide testen af. De testen worden in dezelfde week, maar op een andere dag afgenomen, waarbij de proefpersonen zijn ingedeeld op basis van randomisatie. Aan het einde van de test werden tevens de Hf en de OMNIscore genoteerd. Resultaten Na het uitvoeren van de statistische analyse blijkt er een verschil in Vo2max te zijn tussen beide testen (p = 0,014). Daarnaast is er geen verband gevonden tussen de OMNIscore en de Hf aan het einde van beide testen (Åstrand-test; p=0,575, SSTWT; p=0,196). Er is geen verschil gevonden in OMNIscore aan het einde van beide testen (p=0,214). Hetzelfde geldt voor de Hf aan het einde van beide testen (p=0,409). Conclusie Gezien het feit dat er geen verschil is gevonden in de Hf aan het einde van beide testen, wordt er evenveel inspanning geleverd. Dat de Vo2max verschilt, kan worden toegeschreven aan het verschil in interpolatie dat gebruikt wordt in beide testen, of aan het feit dat de Vo2max sterk sportspecifiek is. Er wordt aanbevolen om beide testen niet door elkaar heen te gebruiken, maar om bij voor- en nameting één en dezelfde test af te nemen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk