De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lekker fit : Scoren leerlingen in de leeftijd van 8 en 9 jaar hoger op de Fittest na het volgen van het thema Bewegen binnen het lespakket Lekker Fit dan leerlingen die dit lespakket niet hebben gevolgd?

Rechten:

Lekker fit : Scoren leerlingen in de leeftijd van 8 en 9 jaar hoger op de Fittest na het volgen van het thema Bewegen binnen het lespakket Lekker Fit dan leerlingen die dit lespakket niet hebben gevolgd?

Rechten:

Samenvatting

DEELVRAGEN: - Is er verschil in resultaat waar te nemen tussen de jongens en de meisjes? - Wat is het effect van het thema bewegen binnen het lespakket Lekker Fit! op het beweeggedrag en leefgewoontes? HYPOTHESE: Na 8 weken lessen uit Lekker Fit! is de fittestscore van leerlingen die het programma hebben gevolgd hoger dan van leerlingen die het reguliere bewegingsonderwijs hebben gehad. Interventies ter stimulering van bewegen zijn over het algemeen effectief en leiden tot een toename van de lichamelijke activiteit (Beets et al, 2009, Kahn et al, 2002). METHODE: Aan dit onderzoek hebben 48 leerlingen uit 2 klassen (groep 5) meegedaan. De testgroep heeft 8 weken het lespakket (Lekker Fit) gevolgd. De controlegroep volgde deze extra bewegingslessen, uit het pakket, niet. De Shuttle Run Test, BMI-waarde en een vragenlijst zijn gebruikt als meetinstrument. De test, metingen en vragenlijst zijn in de eerste en achtste week van de interventieperiode afgenomen (zie bijlage 1). RESULTATEN: De gevonden BMI-waarden laten zien dat er een verschil zit tussen de interventiegroep en controlegroep (P = 0,03). De resultaten van de Shuttle Run Test geven aan dat er geen verschil zit tussen de interventiegroep en controlegroep (P = 0,07). Na de interventieperiode blijkt een groter percentage van de testgroep buiten te spelen, lid te zijn van een sportvereniging en minder lang achter de tv, computer of spelcomputer te zitten in vergelijking met de controlegroep. CONCLUSIE: De hoofdconclusie luidt dat het thema Bewegen binnen het interventie programma Lekker Fit! effectief is in de middenbouw van het basisonderwijs. Er is geen verschil waar te nemen tussen de jongens en de meisjes. Het beweeggedrag en de leefgewoontes van de interventiegroep zijn veranderd in vergelijking met de controlegroep.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk