De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CRAC-stretch en Passive-stretch

Rechten:

CRAC-stretch en Passive-stretch

Rechten:

Samenvatting

Onderzoeksvraag 'Welke methode van rekken, CRAC-stretchen of passief, geeft na zes weken twee keer in de week trainen het beste resultaat bij de lenigheid van de adductoren van het bovenbeen bij turnsters tussen de 10 en 12 jaar?'. Onderzoekshypothese Naar verwachting zullen de turnsters die tijdens de trainingsperiode rekken via de CRAC-methode een grotere bewegingsuitslag tonen tijdens het uitvoeren van de split dan de turnsters die tijdens de trainingsperiode rekken via de Passive-methode. Het rekken via de CRAC-methode is de moeilijkst uit te voeren rekkingstechniek, maar bij een vergelijking tussen de verschillende rekkingstechnieken zal deze methode de meeste lenigheidwinst opleveren. Deze contractie van de antagonist is bedoeld om een reciproke inhibitie uit te lokken bij de te stretchen spier om zo een grotere stretch te krijgen. Onderzoeksmethode Voor het onderzoek worden er twee groepen samengesteld, beide bestaande uit vijftien turnsters tussen de 10 en 12 jaar. Tijdens de voormeting zullen alle turnsters de split uitvoeren en de lichaamshoeken die gemeten worden met een goniometer, zullen worden genoteerd in het schema. Vervolgens worden de deelnemers verdeeld in twee verschillende groepen; groep A zal gedurende zes weken twee keer in de week rekken volgens de CRAC-methode en groep B volgens de Passive-methode. Tijdens de nameting zullen alle turnsters de split uitvoeren en de lichaamshoeken zullen worden genoteerd in het schema. Onderzoeksresultaat Nadat de deelnemers van het onderzoek de verschillende testen hebben uitgevoerd, zijn alle gegevens verwerkt in het programma SPSS en hieruit blijkt dat de nulhypothese van het onderzoek verworpen kan worden. De nulhypothese was dat de methode van rekken, CRAC-stretchen of passief, geen invloed heeft op het resultaat bij de lenigheid van de adductoren van het bovenbeen bij turnsters tussen de 10 en 12 jaar na zes weken twee keer in de week trainen. Uit het onderzoek blijkt dat de groep die een trainingsperiode volgt via de CRAC-methode gemiddeld genomen een positief verschil van 1,9 graden laat zien tussen de voormeting (26,467) en de nameting (24,567), terwijl de groep die een trainingsperiode volgt via de Passive-methode gemiddeld genomen een negatief verschil van 0,17 graden laat zien tussen de voormeting (25,533) en de nameting (25,767). Onderzoeksconclusie Wanneer er gekeken wordt naar de resultaten van het onderzoek, mag er geconcludeerd worden dat de groep die zes weken lang twee keer in de week gebruik maakt van CRAC-stretchen een grotere lenigheid van de adductoren van het bovenbeen levert tijdens het uitvoeren van de split dan de groep die zes weken lang twee keer in de week gebruikt maakt van Passive-stretchen. Onderzoeksdiscussie Omdat de verschillen in het aantal graden tussen CRAC-stretchen en Passive-stretchen klein zijn, is er een kans aanwezig dat het zogenoemde ‘tolerantievermogen’ een rol heeft gespeeld tijdens het onderzoek. Verder van invloed op de grootte van de bewegingsuitslag zijn ook vermoeidheid, tijd van de dag, temperatuur van de omgeving en de temperatuur van de weefsels zelf. Deze factoren zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Ook moet de wijze van meten tijdens dit onderzoek in twijfel worden gebracht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk