De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sportklas de Schoter Scholengemeenschap : De invloed van extra sport bij middelbare scholieren op het presteren en de motivatie voor school

Rechten:

Sportklas de Schoter Scholengemeenschap : De invloed van extra sport bij middelbare scholieren op het presteren en de motivatie voor school

Rechten:

Samenvatting

Dit is een onderzoek naar de invloed van extra sport op de motivatie en prestatie van leerlingen van De Schoter Scholengemeenschap. Voordat er met dit onderzoek gestart kon worden, is eerst een onderzoeksvoorstel geschreven met daarin een literatuuronderzoek. Uit dit literatuuronderzoek is naar voren gekomen, dat sport een positief effect heeft op de prestatie en motivatie van leerlingen (Jonker, 2010; Steiner, 2001; Marsh & Kleitman 2003; Dwyer, 1983). Naar aanleiding van het literatuuronderzoek werd een verschil verwacht in motivatie en prestatie tussen sportklas leerlingen en niet sportklas leerlingen. Sportklas leerlingen zullen naar verwachting hoger scoren op motivatie en prestatie dan niet sportklas leerlingen. Om de motivatie van de leerlingen te meten en te vergelijken is er een vragenlijst bestaande uit 30 vragen over de motivatie afgenomen. De prestatie van de leerlingen is gemeten aan de hand van het gemiddelde rapportcijfer van rapport één en twee bestaande uit alle schoolvakken. Uit de analyse van de resultaten van de motivatie test is naar voren gekomen dat leerlingen uit de sportklas gemiddeld een motivatiescore behaalden van 39,16, terwijl niet sportklas leerlingen een motivatiescore van 30,38 behaalden. Gemiddeld halen leerlingen uit de sportklas hogere rapportcijfers dan leerlingen die niet in de sportklas zitten. Bij rapport één scoorden de sportklas leerlingen gemiddeld 0,49 hoger en bij rapport twee gemiddeld 0,45 hoger dan niet sportklas leerlingen. In beide gevallen blijkt uit de resultaten van de independent samples t‐test dat er een verschil is in motivatie en prestatie dat significant is (p < 0,05). Naar aanleiding van de bovengenoemde resultaten is geconcludeerd dat de tweemaal 80 minuten extra sport een positief effect heeft op de prestatie en motivatie van sportklas leerlingen in vergelijking met niet sportklas leerlingen. In beide gevallen is er een significant effect geconstateerd (p < 0,05). Dit wil zeggen dat de nulhypothese moet worden verworpen en er een verschil in motivatie en prestatie is tussen sportklas leerlingen en niet sportklas leerlingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk