De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

B2V : een model voor bedrijven die aan verenigingen willen verkopen

Rechten:

B2V : een model voor bedrijven die aan verenigingen willen verkopen

Rechten:

Samenvatting

Veel bedrijven in Nederland ontwikkelen speciaal voor sportverenigingen een product of dienst waarmee de verenigingen kunnen meegroeien in, en vernieuwen binnen, de veranderingen die de maatschappij van hun verwacht. De bedrijven ervaren dat het lastig is om in contact te komen met de verenigingen. Als er uiteindelijk contact is gelegd neemt het verkopen van het product of dienst veel tijd in beslag door de trage besluitvorming van de verenigingen. Het bovenstaande leidt tot de volgende probleemstelling: ‘Wat is voor commerciële bedrijven de manier om sportverenigingen te benaderen en te beïnvloeden in hun beslissingstraject?’ Het besturen op vrijwillige basis, de organisatiestructuur en -cultuur van de verenigingen nemen een unieke positie in. Hierdoor zijn de manier van verkopen aan verenigingen en het beslissingstraject van de verenigingen niet hetzelfde als die van de consumenten- en industriële markt. Door het missen van inzicht in het beslissingstraject van verenigingen is het voor de bedrijven niet mogelijk om de juiste manier van het verkoopproces te bepalen. Het verkrijgen van deze inzichten is daarom een grote noodzaak voor de bedrijven die werkzaam zijn de in de verenigingsmarkt. Aan de hand van literatuuronderzoek naar de typerende kenmerken van de van de sportverenigingen en naar de consumenten- en organisatie-beslissingstrajecten, is het verenigingsbeslissingstraject in dit rapport in kaart gebracht. Door een enquête onder dertien verenigingen en vijftien collegabedrijven is dit theoretische model getest. Op basis van de theorie en de resultaten van de enquêtes is een fase 0 en zes-fasen-model ontstaan; Voorbereiding – Beïnvloeden behoefte – Aanreiken informatie – Analyse aankoopgroep – Beïnvloeden beslissing – Analyses leden aankoopgroep – Verkopen. Ook wel het business-toverenigingsmodel (B2V-model) genoemd. Het (fasen-)model geeft per fase inzicht in de gebeurtenissen en de behoeften van de verenigingen tijdens het doorlopen van het beslissingstraject. Het model biedt de bedrijven, die werkzaam zijn in de verenigingsmarkt, handvaten aan om per fase in te kunnen spelen op de beslissing. Waardoor het contactleggen met de verenigingen verbeterd en het nemen van de beslissing versneld wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk