De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Continuïteit in een veranderende omgeving' : een onderzoek naar financieringsmogelijkheden binnen het veranderende landschap van ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Onderzoeksrapport en rapport van aanbeveling.

Rechten:

'Continuïteit in een veranderende omgeving' : een onderzoek naar financieringsmogelijkheden binnen het veranderende landschap van ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Onderzoeksrapport en rapport van aanbeveling.

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om advies te geven over wat de beste manier voor stichting Todos is om continuïteit van haar projecten te garanderen. Hiervoor zijn 9 organisaties onderzocht die werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (OS). Elke organisatie organiseert en financiert projecten die overeenkomen met een van de vier typen projecten die Todos uit voert: overseas, jeugdleiderschap, uitwisseling en educatie. Daarnaast zijn de trends in het subsidielandschap en de filantropische sector onderzocht. Uit deze trends blijkt dat de overheid, ondanks de bezuinigingen, nog steeds de grootste gever aan de filantropische sector is gevolgd door huishoudens en individuen. Op basis van deze trends en de projectfinanciering van de onderzochte organisaties komen drie financieringsmogelijkheden naar voren die geschikt zijn voor Todos: aanvragen van subsidies, fondsenwerving en donateurs en sponsoring vanuit bedrijven. Voor het aanvragen van subsidies is het van belang samenwerkingsverbanden en allianties aan te gaan met andere organisaties die specifieke expertise hebben. Dat deze organisaties actief zijn op verschillende beleidsterreinen is hierbij een pre. Bij het geven door individuen is het van belang rekening te houden met ‘het nieuwe geven’. De moderne gever wil betrokken zijn bij de ondersteunde organisatie en wil het liefst inspraak in de manier waarop de projecten uitgevoerd worden. Interactieve communicatie is hierbij noodzakelijk. Het is voor Todos een goede stap om bedrijven te benaderen die nevenactiviteiten kunnen sponsoren. Beperken van organisatiekosten door sponsoring heeft als direct gevolg dat er meer middelen ten goede komen aan de doelstelling en daarmee aan de projecten. Belangrijk is om te bedenken dat sponsoring een zakelijk motief is en dat Todos moet kunnen bijdragen aan de doelstelling van de sponsor, en andersom.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk