De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zwemmen in Uithoorn : onderzoek naar de maatschappelijke effecten van het sluiten van zwembad De Otter.

Rechten:

Zwemmen in Uithoorn : onderzoek naar de maatschappelijke effecten van het sluiten van zwembad De Otter.

Rechten:

Samenvatting

Wegens bezuinigingen gaat de gemeente Uithoorn in 2014 de exploitatiebijdrage aan zwembad De Otter stopzetten. Volgens de exploitant kan zwembad De Otter niet voortbestaan zonder exploitatiebijdrage en zal het sluiten. Het sluiten van het zwembad kan veel maatschappelijke weerstand opleveren. Dit onderzoek brengt de maatschappelijke effecten van het sluiten van zwembad De Otter in kaart. Zwembad De Otter is een overdekt zwembad met ongeveer 200.000 bezoekers per jaar, waarvan 50.000 unieke bezoeken. Met 1.000 tot 1.300 kinderen per week hebben de kinderzwemlessen het grootste aandeel van de gebruikers. Uit de enquête blijkt dat 65,2% van de bezoekers van De Otter komt voor zwemlessen. Van alle gebruikers zwemt 13,7% banen in De Otter en 28,2 % gebruikt het zwembad om vrij te zwemmen. Uit de demografische prognose blijkt dat er in Uithoorn vergrijzing gaat optreden. Er zullen meer ouderen blijven wonen en veel starters komen wonen in Uithoorn, terwijl jonge gezinnen juist verhuizen uit Uithoorn. Er zal een stijging zijn in het aantal ouderen en starters die gaan zwemmen, terwijl er een lichte daling van het aantal zwemlessen zal zijn. Als De Otter sluit dan zullen zwembaden in de omgeving over voldoende capaciteit moeten beschikken om de zwemmers van Uithoorn op te vangen. Nabij gelegen zwembaden verwachten dat de wachtlijsten gemiddeld met acht maanden zullen groeien, waardoor de wachttijd voor zwemles aanzienlijk toeneemt. In een aantal situaties elders in het land zien we de discussie rondom de dreigende sluiting van het zwembad terug. In alle gevallen ontstond veel maatschappelijke weerstand die de gemeenteraad wist te overtuigen van het belang. In vijf van de zes situaties is het zwembad uiteindelijk open gebleven. Het laatste zwembad werd vervangen door een nieuwe in dezelfde gemeente. Van alle huidige gebruikers geeft 45,3% aan eigenlijk niet bereid te zijn om te reizen, maar zal toch blijven zwemmen. Zij vinden het zwemmen blijkbaar belangrijk genoeg om te gaan reizen. Uit de enquête blijkt dat hoe vaker er gebruik wordt gemaakt van het zwembad des te minder men bereid is om te reizen. Uit de enquête blijkt dat 15,7% van de mensen die zwemles volgt stopt en dat in totaal 24,9% van alle gebruikers stopt. Dit zal zorgen voor een daling van het sportdeelnamecijfer binnen de gemeente. Ruim 90% vindt het zwembad een kerntaak van de gemeente en ook 90% vindt een zwembad een meerwaarde voor de gemeente. Dit betekent dat er onder de inwoners van Uithoorn geen draagvlak is voor de beslissing van de gemeenteraad om het zwembad niet meer als kerntaak te zien.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk