De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Als vrijwilligers moeilijker te vinden zijn, en het idealisme verdwijnt, wordt het lastig om te blijven bestaan"

Rechten:

"Als vrijwilligers moeilijker te vinden zijn, en het idealisme verdwijnt, wordt het lastig om te blijven bestaan"

Rechten:

Samenvatting

Uit de literatuurstudie blijkt dat er vijf grote zorgen van sportclubs aan te wijzen zijn die er mogelijk toe leiden dat sportclubs verdwijnen. De zorgen van sportclubs kunnen onderverdeeld worden in vijf grootste zorgen: dalend ledental, tekort vrijwilligers/kader, accommodatieproblemen, financiële problemen en meer eisen/regels vanuit de overheid/gemeenten en sportbonden. Tevens zijn er acht maatschappelijke trends en ontwikkelingen aan te wijzen die de afgelopen vijftien jaar een rol hebben gespeeld in het functioneren van sportclubs. Dit zijn de volgende trends en ontwikkelingen: • Demografische ontwikkelingen: vergrijzing en verkleuring • De 24-uurs economie: een samenleving waarbij de bedrijvigheid alle dagen van de week en 24 uur per dag gewoon doorgaat. Kenmerkend is de steeds schaarser wordende vrije tijd als gevolg van de gestegen arbeidsparticipatie. Dit heeft geleidt tot meer druk op de vrijetijdsbesteding, waardoor men selectiever met de vrije tijd omgaat. • Individualisering • Technologische ontwikkelingen 9 • Commercialisering • Multifunctionele en grootschalige voorzieningen: de afgelopen jaren is een verandering te zien in de vrijetijdsbehoeften van de Nederlandse bevolking, deze is meer gericht op kwaliteit en op het combineren van vrijetijdsactiviteiten. Tevens wil de overheid middelen efficiënter inzetten en wil zij daarom bijvoorbeeld ook dat sportclubs meer samenwerken op een complex en dat voorzieningen maximaal worden benut. • Sport instrumentalisering • Juridisering en bureaucratisering Deze maatschappelijke tendensen zijn de achterliggende oorzaken van de vijf grootste zorgen van sportclubs. Maar per sportclub moet er eigenlijk precies worden bekeken wat de echte oorzaak is. Uit de praktijkstudie gebleken dat er in de twintig gemeenten in totaal 297 sportclubs verdwenen zijn in de periode 1995/1996 tot 2010/2011. Het beeld van het totaal aantal verdwenen clubs is geen volledig beeld omdat er bij sommige gemeenten maar een paar verdwenen clubs opgespoord zijn. In totaal zijn er 76 verdwenen clubs benaderd voor een interview. Opvallend is dat de meeste sportclubs die verdwenen zijn vooral oudere volkssporten zijn, zoals dat vroeger vooral genoemd werd. Uit de gehouden interviews kan geconcludeerd worden dat de meest voorkomende oorzaken van verdwijnen het dalend ledental en het tekort aan kader/vrijwilligers zijn geweest. Er waren veel verschillende redenen voor het dalend ledental en het tekort aan kader/vrijwilligers, dit was erg clubspecifiek. Daarnaast is gebleken uit de praktijkstudie dat veel verdwenen clubs te weinig hebben ingespeeld op negatieve veranderingen die zich voordeden in en rondom de club. Het lijkt of de opheffing veel clubs veel clubs is overkomen, veel clubs hebben dit gewoon niet zien aankomen. Tevens is gebleken dat het verdwijnen en fuseren van sportclubs vaak leden en vrijwilligers heeft gekost. Bij fusies is dit eigenlijk hetzelfde, de meerderheid van de leden en vrijwilligers is vaak meegegaan naar de nieuwe fusieclub maar ook zijn er in veel gevallen ook leden en vrijwilligers gestopt. Sportclubs die druk ervaren en geconfronteerd worden met het risico van verdwijnen, zullen zich moeten blijven ontwikkelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk