De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beweegkriebels : pilot en literatuurstudie

Rechten:

Beweegkriebels : pilot en literatuurstudie

Rechten:

Samenvatting

Het aantal mensen met overgewicht en obesitas in Nederland neemt toe. Deze groep breidt zelfs nog sneller uit dan voorheen. Om dit probleem aan te pakken zijn interventies gericht op het vergroten van de beweegactiviteit bij kinderen nodig. Twee van deze interventies zijn Beweegkriebels en Gymkids. DMO wil onderzoeken of de interventies Beweegkriebels en Gymkids effectief zijn in het bereiken van doelstellingen uit het projectplan “Vroege Bewegingsstimulering”. Om dit te onderzoeken is de volgende hoofdvraag geformuleerd: In hoeverre zijn de beweeginterventies Beweegkriebels en Gymkids effectief? Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt een model opgesteld. Het model is opgesteld uit literatuur. Vervolgens is dit model geanalyseerd door experts. Deze analyse heeft geleid tot het uitbreiden van het model. De interventies Beweegkriebels en Gymkids zijn getoetst aan het model. Uit deze resultaten zijn de conclusies getrokken. Beweegkriebels en Gymkids bevatten voornamelijk de effectieve elementen van de thema‟s: doel, implementatie, plaats en begeleiding. De doelen die worden gesteld in de interventies, komen overeen met de doelen uit effectieve interventies. De implementatie voldoet aan alle effectieve elementen. Belangrijk is dat beide interventies wederzijdse adoptie hanteren, dit zorgt voor een beter draagvlak onder pedagogisch medewerkers. De effectiviteit van Beweegkriebels en Gymkids wordt ook versterkt doordat ze zich beide richten op binnenactiviteiten. Buiten wordt namelijk veel bewogen, maar binnen valt er nog veel winst te behalen. Daarnaast valt er bij de begeleiding bij Gymkids nog veel te verbeteren. Gymkids betrekt de ouders namelijk niet bij de interventie, maar ouders hebben veel invloed op de leefwijze van hun kinderen. Beweegkriebels en Gymkids bevatten geen effectieve elementen van de thema‟s: theoretische onderbouwing, vorm en tijdstip. De theoretische onderbouwing van de interventies is niet optimaal. Beide interventies zijn niet alleen op theorie gebaseerd, wat de effectiviteit bevordert. De vorm van de interventies had op twee punten veel effectiever kunnen zijn. Ten eerste hebben de interventies geen multidisciplinair aanbod. Ten tweede leveren de interventies geen beweegmomenten die overeenkomen met het natuurlijk beweeggedrag. Het tijdstip waarop de interventies plaatsvinden had effectiever geweest als deze hadden plaatsgevonden tijdens de naschoolse activiteiten en/of in het weekend.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk