De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek business plan CTO Amsterdam

Rechten:

Onderzoek business plan CTO Amsterdam

Rechten:

Samenvatting

Het NOC*NSF heeft in maart 2009 de accreditaties verleend voor de vier Centra voor Topsport & Onderwijs. Een van de centra is gevestigd in Amsterdam. CTO Amsterdam biedt jonge talenvolle sporters een kans om fulltime trainen te combineren met een onderwijsprogramma. De organisatie reflecteert middels het onderzoek op eigen functioneren over de afgelopen twee seizoenen. Het is van belang deze reflectie toe te passen om te achterhalen of de bedrijfsprocessen optimaler ingericht kunnen worden. Het belang een update van het Businessplan CTO Amsterdam op te leveren is in de tweede plaats compliance. De bedrijfsvoering van CTO Amsterdam moet voldoen aan de eisen die worden gesteld in de accreditatie die in de zomer 2012 door NOC*NSF wordt uitgevoerd. Op de derde plaats is het van belang in te spelen op de marktontwikkelingen. Het onderzoek heeft onderstaande conclusies naar voren gebracht. CTO Amsterdam typeert zich als een netwerk organisatie. De organisatie is subsidieafhankelijk van NOC*NSF, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Gemeente Amsterdam. Deze partners hebben disverse belangen bij het verlenen van de subsidie. De organisatie dient deze belangen tegemoet te komen om de continuïteit van subsidies te waarborgen. De marktontwikkeling vraagt om waarborging van kwaliteit, met beperkte middelen. Het is lastig om kwaliteit van diensten inzichtelijk te maken. Je kunt hier echter bepaalde meetbare resultaten aan koppelen in de vorm van prestatie-indicatoren. Wanneer processen worden vastgelegd zorgt dit voor uniformiteit in de programmaoverstijgende processen. Dit leidt tot een effectievere inzet van de diensten van partners. Door het vaststellen van deze procedures weten partners op welke manier de processen in het netwerk verlopen en kan snel gehandeld worden. Door doelstellingen specifiek, meetbaar en tijdsgebonden te formuleren hebben medewerkers van de organisatie concrete doelen om naartoe te werken wat de motivering ten goede komt. Gezien de beperkte doorgroei mogelijkheden en het feit dat de accountmanagers pas afgestuurd zijn, bestaat het risico dat de medewerkers de organisatie verlaten. Door processen vast te leggen wordt de continuïteit gewaarborgd binnen de organisatie. Bovenstaande conclusies uiten zich in aanbevelingen voor de organisatie en het opstellen van een vernieuwd Businessplan CTO Amsterdam. De aanbevelingen zijn in lijn met de ontwikkeling van de organisatie. Na twee seizoenen is het vanzelfsprekend dat de organisatie formaliseert en meer structuur aanbrengt

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk