De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Informatieplan klimpark Fun forest Amsterdam

Rechten:

Informatieplan klimpark Fun forest Amsterdam

Rechten:

Samenvatting

Het doel van deze scriptie is het in kaart brengen van de informatievoorziening bij Fun Forest, het opstellen van criteria voor een nieuwe informatievoorziening en het beschrijven van de mogelijkheden voor een nieuwe informatievoorziening. Met de beantwoording van deze vragen wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag ofwel probleemstelling; welke informatievoorziening in passend bij Fun Forest? Om de hoofd‐ en deelvragen te beantwoorden is er zowel desk‐ als fieldresearch uitgevoerd. Deskresearch is uitgevoerd met behulp van literatuur, internet en het bestuderen van eerder voor Fun Forest geschreven stukken. De fieldresearch is uitgevoerd bij Fun Forest Amsterdam, door gedurende een periode van vier maanden ervaring op te doen binnen verschillende onderdelen van de organisatie en door het interviewen van medewerkers. Uit de desk‐ en fieldresearch is gebleken dat het personeel veel informatie moet verwerken, er is weinig overlapping in hun werk en het is moeilijk werk over te dragen. Ook wanneer er een personeelslid op vakantie is of er onverhoopt iets met diegene voorvalt valt de informatievoorziening vaak stil. Dit kan funest zijn voor de bedrijfsvoering. Binnen het huidige informatiebeleid is er weinig ruimte voor uitbreiding, het personeel heeft erg veel werk aan de constante stroom van informatie vanuit de consument in de vorm van e‐mails of telefoontjes. Ook de stroom van informatie van medewerkers is vaak tijdrovend. Er bestaan een aantal procedures en deze zijn ook vastgelegd, maar vaak wordt er te weinig gebruik van gemaakt. Conclusies Om het nieuwe informatiebeleid in te richten zijn er een aantal aanbevelingen gedaan wat betreft nieuwe softwaresystemen. De vier hoofdaanbevelingen gaan over een nieuw of verbeterd softwaresysteem, een kassasysteem, een call center en de aanschaf van een server. De implementatie hiervan zal leiden tot een informatiesysteem wat klaar is voor een nieuw informatiebeleid. Door een impactanalyse wordt de impact van de implementatie van deze nieuwe informatiesystemen voor de organisatie beschreven. Naast de aanbevelingen voor de informatiesystemen zijn er ook aanbevelingen gedaan wat betreft implementatie. Breng het personeel tijdig op de hoogte, maak ze wegwijs en sta klaar voor eventuele vragen. Bovenal pak problemen bij de kern aan, zorg dat de informatie voor de consument gemakkelijk wordt, hiermee zal de informatie voor het personeel afnemen, wat onzekerheden zal verminderen

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk