De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondervoeding onderschat? : een onderzoek naar de vroege herkenning van ondervoeding in het Rode Kruis ziekenhuis

Rechten:

Ondervoeding onderschat? : een onderzoek naar de vroege herkenning van ondervoeding in het Rode Kruis ziekenhuis

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond In Nederland is ziekte gerelateerde ondervoeding een groot probleem, maar liefst 25-40 procent van de ziekenhuispatiënten is ondervoed. Zowel landelijk als in het Rode Kruis ziekenhuis worden er nog te weinig patiënten gescreend op ondervoeding. Er dient daarom aandacht te worden besteed aan de vroege herkenning van ondervoeding in het Rode Kruis ziekenhuis. Doel De doelstelling is om het huidige perioperatieve screeningsbeleid op de afdeling chirurgie in het Rode Kruis ziekenhuis verbeteren. Door het huidige screeningsbeleid in kaart te brengen en de knelpunten te analyseren kunnen er aanbevelingen worden gegeven ter verbetering. Zo kunnen ondervoede patiënten in het Rode Kruis ziekenhuis sneller als zodanig herkend worden en kan de behandeling vroegtijdig worden gestart. Methoden Om het huidige screeningsproces in kaart te kunnen brengen is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in het Rode Kruis ziekenhuis. Door het afnemen van halfgestructureerde interviews, het uitdelen van vragenlijsten en door observaties bij betrokkenen bij het screenen op ondervoeding is het screeningsproces in kaart gebracht. De belangrijkste resultaten uit de deze interviews, vragenlijsten en observaties zijn verwerkt tot knelpunten. De knelpunten vormen een leidraad voor het aanbevelingsrapport. Voor een goede onderbouwing van een aanbeveling voor het Rode Kruis ziekenhuis is er tevens een literatuurstudie uitgevoerd. Door middel van de literatuurstudie kan het advies wetenschappelijk onderbouwd worden. Resultaten Uit de literatuur is gebleken dat de prestatie indicator ondervoeding de mate meet waarin patiënten systematisch bij opname worden gescreend op ondervoeding en ondervoede patiënten tijdig en op adequate wijze worden behandeld. In Nederland dient er gebruik te worden gemaakt van een gevalideerd screeningsinstrument, waarbij minimaal de SNAQ methodiek moet worden gebruikt. Om aan de prestatie indicator ondervoeding te voldoen dient er een goed screeningsbeleid aanwezig te zijn. Uit het interne onderzoek blijkt dat er in het huidige screeningsbeleid van het Rode Kruis ziekenhuis de volgende knelpunten naar voren komen: - De SNAQ wordt niet altijd volgens de richtlijn afgenomen en er zijn nog geen vaste afspraken voor een beleid wat betreft de acties die zouden moeten volgen wanneer een patiënt risico heeft op ondervoeding (SNAQ score 2) of ondervoed is (SNAQ score 3); - Afwezigheid van duidelijk vastgelegde afspraken voor het consulteren van een diëtist; - Afwezigheid van een vaste weegbeleid; - Beperkte voedingskennis en interesse bij het verpleegkundig personeel; - Onvoldoende communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines. Conclusie Om doelmatig en effectief te screenen op ondervoeding is het van belang dat er duidelijke afspraken met betrekking tot het screeningsbeleid protocollair worden vastgelegd en geïmplementeerd. Zo weet elke discipline wat zijn of haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Het is daarnaast wenselijk om een verantwoordelijke worden aangesteld die een controlefunctie uitvoert op de afdeling. Verantwoordelijken voor het screenen dienen daarnaast te worden bijgeschoold en bewust te worden gemaakt van het probleem ondervoeding. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines van groot belang.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk