De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voeding bij Bricker in Tergooiziekenhuizen : literatuurstudie en dossieronderzoek naar de manier van voeden om het risico op een paralytische ileus te verkleinen na een cystectomie en urinedeviatie volgens Bricker

Rechten:

Voeding bij Bricker in Tergooiziekenhuizen : literatuurstudie en dossieronderzoek naar de manier van voeden om het risico op een paralytische ileus te verkleinen na een cystectomie en urinedeviatie volgens Bricker

Rechten:

Samenvatting

Aanleiding & doelgroep Het doel van deze afstudeeropdracht is om tot een aanbeveling te komen ter verbetering van het huidige perioperatieve voedingsbeleid binnen de afdeling Urologie en de afdeling Diëtetiek van Tergooiziekenhuizen. Deze aanbeveling is gericht op het verkleinen van het risico van een paralytische ileus na een cystectomie en urinedeviatie volgens Bricker bij volwassen patiënten (>18 jaar) met een gediagnosticeerde blaascarcinoom. Methoden literatuurstudie Voor deze literatuurstudie zijn op systematische wijze wetenschappelijke artikelen onderzocht in verschillende databanken (PubMed en Science Direct). Voorgaand aan de literatuurstudie zijn in- en exclusiecriteria opgesteld. De gevonden wetenschappelijke artikelen zijn op type studie, relevantie, niveau en betrouwbaarheid beoordeeld. Methoden dossieronderzoek Naast de literatuurstudie is er ook een dossieronderzoek binnen Tergooiziekenhuizen gedaan. Voor dit beschrijvende retrospectieve dossieronderzoek kwamen alle patiënten in aanmerking die tussen november 2008 en juli 2011 bij Tergooiziekenhuizen een cystectomie en urinedeviatie volgens Bricker hebben ondergaan. Het huidige gastrointestinale perioperatieve beleid (groep 2) is vergeleken met het oude beleid (groep 1) in relatie tot het ontstaan en de duur van een ileus. De postoperatieve gegevens werden prospectief verzameld vanuit het elektronisch patiënten informatie systeem (Mirador) en beschikbare POR formulieren. Resultaten literatuurstudie Uit de resultaten van het literatuuronderzoek komt naar voren dat er geen wetenschappelijk bewijs te vinden is wat een direct verband aantoont tussen ondervoeding en een paralytische ileus na een cystectomie en urinedeviatie volgens Bricker (Graad 2). Darmvoorbereiding is niet nodig en kan zelfs schadelijk zijn (Graad 1). Kauwgom kauwen zorgt significant sneller voor flatus en darmbewegingen (Graad 1). Vroeg enteraal voeden (VEV) is een effectieve, veilige en goedkopere manier van voeden ten opzichte van TPV. Er zijn echter geen significante verschillen gevonden tussen beide toedieningswegen en het risico op een paralytische ileus (Graad 2). Het routinematig gebruik van en postoperatieve hevel of maagsondes heeft geen invloed op het risico van een ileus (Graad 1). Er kan overwogen worden een rechte postpylorische voedingsonde door de maagdarmleverarts endoscopisch te laten inbrengen omdat in de praktijk (bij o.a. Flocare Bengmark© en Cortrak©) nog een relatief hoog percentage niet succesvolle plaatsingen wordt waargenomen (Graad 2). Resultaten dossieronderzoek Het dossieronderzoek toont aan dat de meest gediagnosticeerde complicatie een paralytische ileus betrof. In groep 1 kreeg 40% in meer of mindere mate klachten passend bij een paralytische ileus. In groep 2 was dit 29% (p=0,52). De gemiddelde tijd tot ontstaan van één of meerdere symptomen van buikpijn, distensie van het abdomen, misselijkheid en braken was gemiddeld 3 dagen in groep 1 en 7 dagen in groep 2 (p=0,18). Conclusie en aanbevelingen Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen significant verschil is in het optreden en de duur van een ileus na de laatste verandering in het gastrointestinale perioperatieve beleid (juli 2009) ten opzichte van het vorige beleid (november 2008 - juli 2009). Hoewel niet significant, lijkt er een trend naar een langere tijd voordat een paralytische ileus wordt gediagnosticeerd bij het huidige protocol (p=0,18). Aanbevelingen ter verbetering van het huidige voedingsprotocol binnen Tergooiziekenhuizen zijn:  Bij patiënten met obesitas dient het behandelend (voedings)team extra alert te zijn op symptomen van een paralytische ileus. Dit kan als aandachtspunt in het protocol geïmplementeerd worden.  Evaluatie van niet alleen het screenen, maar ook het herkennen van ondervoeding binnen Tergooiziekenhuizen is belangrijk om te kijken op welke aspecten binnen de screening verbeteringen te behalen zijn in de toekomst.  Het kauwen van kauwgom direct na een buikoperatie is een goedkope, niet intensieve manier van behandelen die wellicht het risico op een paralytische ileus kan verkleinen.  Het gebruik van een postoperatieve hevel of meerdere lumen sonde heeft geen invloed op het risico van een paralytische ileus en is tevens minder comfortabel voor de patiënt. Het gebruik hiervan is niet aan te bevelen.  Er wordt geadviseerd vroeg enteraal te voeden d.m.v. een rechte postpylorische voedingsonde die door de maagdarmleverarts endoscopisch wordt ingebracht.  Er dient gestandaardiseerd zowel eerder gestart als sneller opgeklommen te worden met voeding binnen het huidige protocol. Alle patiënten hebben na post operatieve dag 4 een goed functionerend maagdarmkanaal vanaf dan kan gestart worden met een volwaardig dieet per os.  Binnen Tergooiziekenhuizen dient onderzocht te worden op welke manier de hoeveelheid complicaties te verminderen is en of het mogelijk is om een cystectomie en urinedeviatie volgens Bricker uit te voeren op een minimaal invasieve manier. Het implementeren van deze aanbevelingen zal zorgen voor minder complicaties, een sneller herstel van de patiënt, een kortere opnameduur en daarmee ook lagere behandelkosten. Binnen het huidige protocol hoeft er op het gebied van darmvoorbereiding voor de operatie en de toedieningsweg van voeden na de operatie geen wijziging aangebracht te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk