De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsverbetering van de vechtsport in Amsterdam

Rechten:

Kwaliteitsverbetering van de vechtsport in Amsterdam

Rechten:

Samenvatting

In mijn scriptie zijn alle drie de rapporten terug te vinden. Het onderzoeksrapport, het adviesrapport en het plan van aanpak. De plannen komen achtereenvolgend op elkaar terug in de scriptie. Hier is voor gekozen omdat de drie plannen met elkaar in verband staan. Het onderzoeksrapport vormt de basis voor het adviesrapport en door de beschreven adviezen in het adviesrapport is het mogelijk het plan van aanpak op te stellen. Alle drie de rapporten zijn voor alsnog individueel te lezen. Er is advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:  Een instrument om kwaliteit mee te toetsen en te beoordelen; Fight Right keurmerk vs. Gemeentelijk keurmerk.  Verschillende manieren om de investeringskosten van de sportscholen te verlagen; Subsidies vs. overeenkomsten. Verplichte cursussen vanuit de gemeente Amsterdam aanbieden.  De werkwijze van de gemeente Amsterdam; Taken binnenhouden vs. taken uitbesteden.  De samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Amsterdam en de sportscholen.  De manier hoe de kwaliteit van de ZZP’ers wordt gecontroleerd. De aanbevelingen zijn duidelijk. Het plan van aanpak zal verder inzicht geven in de manier waarop de aanbevelingen uitgevoerd moeten worden. In het plan van aanpak worden de adviezen vervormd tot concrete acties waarmee de gemeente Amsterdam aan de slag kan gaan. De adviezen worden aan het begin van het plan nog een keer benoemd, samen met een korte beredenering waarom er voor dit advies is gekozen. Na de adviezen wordt de projectopdracht geformuleerd. Hierin wordt benoemd waarop gelet moet worden als er gesproken wordt over kwaliteit. De projectomgeving beschrijft de aanleiding van deze rapporten reeks en de doelen van de drie rapporten. In het hoofdstuk Aanpak worden eerst de aanbevelingen nog een keer beschreven, met daarnaast de voordelen van de aanbeveling beschreven. De volgende paragraaf gaat in op de realisatie van de aanbevelingen. Per aanbeveling wordt besproken wat er gedaan moet worden en wie verantwoordelijk is voor de realisatie van de aanbeveling. De contactpersoon van SportService Amsterdam is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het NIVM, de sportscholen en Combifuncties. Het NIVM zal de controlerende partij worden. Zij zal verantwoordelijk zijn voor het keuren van de sportscholen en het aanbieden van twee cursussen. Combifuncties zal, in samenwerking met de combinatiefunctionarissen binnen de vechtsport, verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de sportscholen. Ervoor zorgen dat de sportscholen hun kwaliteit verbeteren en uiteindelijk het Fight Right keurmerk binnenhalen. De vechtsportscholen zijn verantwoordelijk om alle gemaakte investeringskosten te rapporteren, bij de gemeente Amsterdam, als zij kans willen maken op een gedeeltelijke terugvordering van de investeringskosten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk