De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een checklist voor de startende ondernemer

Rechten:

Een checklist voor de startende ondernemer

Rechten:

Samenvatting

Het onderwerp van de scriptie die voor u ligt is een algemene checklist voor de startende ondernemer of ondernemer met een nieuw idee voor een product of dienst. De aanleiding van deze checklist is de opdracht die verkregen is vanuit Movella. Een bedrijf in de sportsector dat zich bezig houdt met voetbal/hockey techniektrainingen en bewegingsplannen voor het bedrijfsleven. De probleemstelling vanuit Movella luidt: ‘Is Movella bij machte om het idee van voetbaltechniektrainingen in het buitenland gedurende de zomervakantie in de markt te brengen en heeft deze nieuwe dienst voor Movella kans van slagen?’. Deze scriptie is generaliseerbaar door dat de checklist voor elke onderneming kan worden gebruikt. Deze checklist is daarom de leidraad van deze scriptie door toepassing op Movella. Deze scriptie zal tevens zorgen voor het behalen van een bachelorsdiploma in Sport, Management en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Het eerste doel van de scriptie is om antwoord te geven op de probleemstelling van Movella. Daarnaast is het tweede doel dat ondernemers ook daadwerkelijk deze checklist gaan gebruiken bij het starten van een nieuwe onderneming of een nieuw idee. Er zijn verschillende soorten van onderzoek toegepast in deze scriptie. Er is literatuuronderzoek gedaan in voor de scriptie relevante boeken. Er is deskresearch gedaan om de meest relevante en recente cijfers/trends te verzamelen. Daarnaast is een kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek gedaan. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit een groepsgesprek/discussie tussen 6 ouders met kinderen in de doelgroep. Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit een enquête die is gehouden onder ouders van kinderen die op de basisschool zitten. Al deze uitkomsten zijn vervolgens geanalyseerd en gebruikt in de analyses die voor Movella zijn uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat Movella voordat de nieuwe dienst zijn intrede doet, nog wel belangrijke informatie moet verzamelen op het gebied van belastingen, verzekeringen en vergunningen. Daarnaast blijkt uit de interne analyse dat op dit moment, vooral procesgericht gewerkt wordt binnen de onderneming. Dit wil zeggen, dat er nog steeds een hoge mate van ingrijpen nodig is van de twee directeuren. Een aantal van de vaste processen staan namelijk nog niet vast en dienen toegelicht en begeleid te worden. Uit de externe analyse blijkt echter dat het nieuwe idee van Movella een schot in de roos is. De consumenten zijn erg positief over het gebruik maken van voetbaltechniektrainingen gedurende de zomervakantie. Daarnaast zijn campinghouders ook welwillend. Er zijn zoveel campings in Europa, dat campings nu vooral concurreren met onderscheidend vermogen. Campings willen zoveel mogelijk faciliteiten aanbieden als mogelijk is. Movella dient wel rekening te houden met de economische recessie op dit moment. Er kan niet teveel worden gevraagd voor de dienst, want veel mensen houden de handen op de knip voor extra uitgaven. Uit al het onderzoek dat is verricht kan de conclusie worden getrokken dat Movella nog niet klaar is voor het aanbieden van een nieuwe dienst. De nieuwe dienst heeft, mits er aan verbeteringen wordt gewerkt binnen de onderneming, heeft zeker een kans van slagen. Het is duidelijk dat er een markt Afstudeerscriptie Jamie Boon Pagina 3 voor dit soort trainingen is. Een van deze verbeteringen en belangrijkste aanbevelingen is het groeien van procesgericht naar systeemgericht. Daarnaast dient ook de marketing en promotie te worden aangepakt. Wanneer deze verbeteringen zijn doorgevoerd is het voor Movella belangrijk dat er een ondernemingsplan op basis van de nieuwe dienst wordt gemaakt. Dit zorgt voor richting en duidelijkheid. Hierbij dient ook onderzoek gedaan te worden naar verzekeringen, belasting en vergunningen. En daarbij moet ook gekeken worden hoe Movella deze nieuwe dienst wil gaan aanbieden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk