De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouders en de brede school : zijn ouders van de brede school tevreden in de wijk Floriande in Hoofddorp?

Rechten:

Ouders en de brede school : zijn ouders van de brede school tevreden in de wijk Floriande in Hoofddorp?

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek staan de meningen van ouders van de brede school centraal. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de wijk Floriande in Hoofddorp. Er zijn open interviews afgenomen in de brede scholen en op het schoolplein van de brede scholen (zie figuur 1). De hoofdvraag van het onderzoek is: “wat is de mate van oudertevredenheid over het pedagogisch klimaat, over de activiteiten en over de verdeling arbeid en zorg van de brede scholen in de wijk Floriande in Hoofddorp?” De begrippen in de hoofdvraag worden in de literatuurverkenning nader uitgelegd. Door de onderzoeksvraag in vijf deelvragen te verdelen krijg je de verdieping die je nodig hebt om de onderzoeksvraag goed te beantwoorden. De eerste vier deelvragen worden beantwoord door de literatuurverkenning. In de literatuurverkenning ga ik dieper in op wat een brede school nu eigenlijk is, het pedagogisch klimaat, de activiteiten en de combinatie arbeid en zorg. Deelvraag vijf wordt beantwoord door het afnemen van de interviews. De ouders gaven hun mening over de brede school, activiteiten en arbeid en zorg. De antwoorden van de vragen zijn verwerkt in schema's en cirkel- diagrammen (figuur 2). De conclusies van de interviews en de literatuurverkenning heb ik puntsgewijs geformuleerd om een duidelijk overzicht te geven van de resultaten. • De ouders weten niet goed wat een brede school is. Alles onder één dak was het meest genoemde antwoord. De literatuur geeft een andere beschrijving over wat een brede school is, dan de ouders. Kinderen kunnen zich ontwikkelen met behulp van de brede school. • Het begrip pedagogisch klimaat is bekend bij de meeste ouders en meer dan de helft van de ouders zijn tevreden over het pedagogisch klimaat. Niet alleen de regels en de ruimtelijke omgeving bepalen de sfeer, maar ook de omgang met elkaar. • Het activiteitenprogramma is per brede school verschillend. Vergroten van de ontwikkelingskansen is het hoofddoel van de brede school. Zestig procent van de ouders vindt het programma van deze brede school leuk, goed en divers. De ouders misten sport en muziek in het programma. • Er zijn wetten gekomen die deeltijdwerk mogelijk maken. Vrouwen gaan vaak deeltijd werken en de man voltijd. De helft van de ouders kunnen arbeid en zorg goed combineren door deeltijd te werken, niet te werken of gebruik te maken van de kinderopvang. • Vijfenzestig procent van de ouders vinden dat de brede school bijdraagt aan de opvoeding van de kinderen, dit komt voornamelijk door het pedagogisch klimaat van de school

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk