De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Docenten en leerlingen op weg naar verbinding binnen ROC van Amsterdam : hoe deskundigheidsbevordering bekomen om het beeld die de docenten van hun leerlingen (sociaal werker van het ROCvA) hebben te verbeteren

Rechten:

Docenten en leerlingen op weg naar verbinding binnen ROC van Amsterdam : hoe deskundigheidsbevordering bekomen om het beeld die de docenten van hun leerlingen (sociaal werker van het ROCvA) hebben te verbeteren

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal; “Hoe is het beeld dat de docenten hebben van de leerlingen binnen Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam (ROCvA) verschillend van de belevingen van de leerlingen zelf en hoe is die te verbeteren door professionalisering?” Om antwoorden te vinden voor de onderzoeksvraag, is dit rapport opgebouwd uit vijf onderdelen, inleiding probleemstelling, literatuurstudie, veldonderzoek, conclusie aanbevelingen. In deze scriptie is onderzocht hoe het beeld is dat de docenten hebben van de leerlingen binnen Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam (ROCvA) afwijkt van de belevingen van de leerlingen zelf en hoe betrokkenheid en sensitiviteit te verbeteren is door professionalisering. Volgens de literatuur hebben de docenten met vele veranderingen in het onderwijs te maken. In het onderwijs zijn het de veranderingen van klassikaal onderwijs naar de competentie gericht onderwijs, die zij tevens binnen een aantal jaren eigen moeten maken en tegelijk ook moeten uitvoeren bij de leerlingen. Deze docenten worden ook hard beoordeeld op de competenties vanuit de BIO wet, die in 2007 tot stand is gekomen. Tevens vinden de huidige leerlingen het ook belangrijk dat de docenten de competenties ook bezitten. Tijdens het verrichten van mijn onderzoek is in de politiek het competentie gericht onderwijs ter sprake gekomen door de minister van onderwijs mevrouw Bijsterveld. Zij vindt dat het CGO te hoog gegrepen is voor de mbo leerlingen. Hierdoor komt wederom beweging in het onderwijs en de manier van leren. Naast bovenstaande onderwijsvernieuwingen, hebben de docenten ook te maken met andere factoren. Één van de belangrijkste factoren is dat de docenten te maken hebben met multiculturele leerlingen, die vanuit huis andere schoolverwachtingen meekrijgen, volgens de theorie van Pinto en Boschema. Deze generatie wordt ook wel generatie Einstein genoemd. Die ook wel getypeerd wordt om zijn kenmerken. Één van die kenmerken is het actief gebruik van de media en mobiele telefoons. Deze gegevens komen ook terug in het veldonderzoek. Het veldonderzoek bestaat uit een vragenlijst die bij vijftien docenten is afgenomen. Hiervan heb ik zeven vragenlijsten terug gekregen. Echter bestaat het ook uit een verdiepend interview met één van bovenstaande docenten. Uit de resultaten van het veldonderzoek is gebleken dat de meeste van de docenten zicht hebben op de belevingswereld van hun leerlingen. Deze docenten geven ook aan dat zij waarnemen dat hun leerlingen te maken hebben met meervoudige problematiek, zoals; schulden, scheidingen en verslavingen. Doordat deze leerlingen zich bevinden in boven genoemde problematiek, raken zij gedemotiveerd en tonen zij minder inzet volgens de docenten. Toch blijven de docenten hoge verwachtingen hebben. Echter vinden de docenten dat deze leerlingen nog geen competente burgers zijn. Hieruit kan ik concluderen dat deze docenten goed zicht hebben op het kennen en kunnen en de belevingen van hun leerlingen. Waar deze docenten ook tegen aan lopen is de communicatie en de omgang met hun leerlingen. Tevens speelt het gebrek aan kennis van meervoudige problematiek hierbij een belangrijke rol. Echter missen zij de vaardigheid om deze leerlingen te ondersteunen. Hierop zijn mijn aanbevelingen om deskundigheidsbevordering in te zetten voor de docenten, verplichte training in het omgaan met meervoudige problematiek leerlingen, verplichte agressie training voor beginnende docenten, duidelijke methodiek voor intervisie waarin de aanvaringen van de docenten met leerlingen als thema centraal staat en tot slot de krachten binnen het team ontdekken en versterken

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk