De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Volgen van kinderen : een onderzoek naar het bijhouden van sociale emotionele ontwikkeling in groep 1 tot en met 8 op de Da Costaschool in Hoograven

Rechten:

Volgen van kinderen : een onderzoek naar het bijhouden van sociale emotionele ontwikkeling in groep 1 tot en met 8 op de Da Costaschool in Hoograven

Rechten:

Samenvatting

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor het registreren van de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen op de Da Costaschool in Utrecht. De opdrachtgever, de directeur van de Da Costaschool uit Utrecht had gevraagd of ik wilde onderzoeken wat de mogelijkheden en regels zijn rondom de aanschaf van een eventueel leerlingvolgsysteem voor groep 1 tot en met 8 Gekozen is om in dit onderzoek te kijken naar groep 1 tot en met 8. De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: ‘Welke mogelijkheden zijn er voor de school om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in groep 1 tot en met 8 het beste vast te leggen in een leerlingvolgsysteem?’ In het literatuuronderzoek wordt de ontwikkeling van de sociale cognitie van kinderen beschreven. In het verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling leren kinderen sociale vaardigheden en worden sociaal competent. De meerwaarde van het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling is dat de leerkracht kan inspringen op de zorgbehoeften van de leerling. Kinderen met ADHD, ODD hechtingsproblematiek en autisme spectrum stoornissen vormen een risicogroep voor een succesvol verloop van de sociaal emotionele ontwikkeling. Protectieve factoren zijn ouders/opvoeders die kinderen begeleiden in het proces naar de volwassenheid. Ook het bezitten van een sociale vaardigheid is belangrijk bij het aangaan en onderhouden van relaties. Wettelijk is een school verplicht om ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen te voorzien in een voortgangsregistratie Er zijn in Nederland verschillende leerlingvolgsystemen te gebruiken voor deze voortgangsregistratie. Dit zijn SCOL, ZIEN, SeoL, KIJK! en VISEON. De leerkrachten van de Da Costaschool vinden het belangrijk om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling op andere gebieden elkaar wederzijds beïnvloeden. Belangrijke eisen die de leerkrachten aan een volgsysteem stellen zijn het gebruik van signaleringslijsten, aansluiting bij Parnassys en de mogelijkheden tot het verkrijgen van handvatten voor eventueel vervolg. Op andere scholen binnen het samenwerkingsverband wordt gebruik gemaakt van KIJK!, SCOL en ZIEN. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat het leerlingvolgsysteem ZIEN het beste past bij de wensen en eisen die de leerkrachten van de Da Costaschool stellen aan een leerlingvolgsysteem voor het registreren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk