De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“AT&C BE Yourself laat talent bloeien” : “Ervaringen en opvattingen van tieners en ouders in relatie tot methodiek van AT&C Be Yourself training”

Rechten:

“AT&C BE Yourself laat talent bloeien” : “Ervaringen en opvattingen van tieners en ouders in relatie tot methodiek van AT&C Be Yourself training”

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van “Arrindell Training & Consultancy Be Yourself“ training. Het gaat over talenten-ontwikkeling van tieners van 10 tot 13 jaar. Tijdens het onderzoek werd naar de kwaliteit van de training beoordeeld door naar ervaringen en opvattingen van ouders en tieners te vragen. Het onderzoek bestaat uit twee delen; een literatuuronderzoek en een veldonderzoek. De hoofdvraag luidt als volgt: Wat zijn de ervaringen en opvattingen van tieners en ouders in relatie tot de methodiek van AT&C Be Yourself training? Door middel van het literatuuronderzoek is eerst het begrip talent en talentontwikkeling onderzocht. Er is gekeken naar de ontwikkeling van talent en de vaardigheden die daarbij nodig zijn. Er zijn twee methodieken beschreven welke met AT&C Be Yourself training worden vergeleken. AT&C Be Yourself training is uitgebreid beschreven met daarbij het doel, inhoud en werkwijze. Verder zijn de ontwikkelingsfasen van tieners en de competenties van tieners is behandeld. Het veldonderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Er zijn interviews afgenomen die opgesteld zijn naar aanleiding van de uitkomsten van het literatuuronderzoek. De interviews zijn afgenomen bij zestien tieners die deel hebben genomen aan de training en zes ouders zijn geïnterviewd die deel hebben genomen aan ouderbijeenkomsten van de training. De resultaten zijn in Excel verwerkt en daarna samengevat. Met de verkregen resultaten kan geconcludeerd worden dat iedereen talent heeft. Hiervoor is het benodigd dat men achter zijn talent komt en hiermee oefent. In het veldonderzoek wisten de meeste tieners zijn of haar talent te benoemen en hoe ze erachter waren gekomen waar hun vaardigheid lag. De tieners wisten in welke competenties ze goed waren. Tijdens de training hebben ze daaraan gewerkt. De tieners hebben de training als nuttig ervaren en gaven aan dat de training leuk, afwisselend en leerzaam was. Ouderbetrokkenheid was bekend onder de tieners en de tieners vonden dat ouders daardoor beter konden ondersteunen met hun talentontwikkeling. Als discussiepunt zijn er punten naar voren gekomen die wel wat verbetering eisen; de training sluit goed aan bij de tieners daarom is het van belang om deze training meer op scholen in te zetten. Het zou een onderdeel van lesstof moeten zijn. Om tieners te kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van talenten is het nodig om ouders meer te betrekken bij de ouderbijeenkomst. Aan de hand van de discussiepunten zijn aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk