De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klanttevredenheidsonderzoek ‘Dorper Esch’

Rechten:

Klanttevredenheidsonderzoek ‘Dorper Esch’

Rechten:

Samenvatting

In opdracht van Stichting Sportcentrum De Dinkel Twente is in samenwerking met sportcomplex Dorper Esch een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid en behoeften van de huidige klanten. In het onderzoek, dat zich richt op het zwembad, staat de volgende hoofdvraag centraal: “Hoe tevreden zijn de huidige klanten over de dienstverlening en wat zijn de behoeften en verwachtingen van de huidige klanten van Dorper Esch?”. Met het beantwoorden van deze hoofdvraag kan bij mogelijke nieuwbouw, renovatie of handhaving adequaat ingespeeld worden op deze tevredenheid en behoeften. Op basis van de resultaten uit interviews, in combinatie met het onderzochte theoretische kader en deskresearch, is een vragenlijst opgesteld om de huidige tevredenheid en behoeften te toetsen. In de vragenlijst zijn vijf hoofdaspecten behandeld: zwembad, bereikbaarheid, balie & ontvangstruimte, informatievoorziening en horeca. De vragenlijst, die in mei 2012 verspreid is onder de bezoekers van Dorper Esch, is door 338 respondenten uit verschillende doelgroepen ingevuld. Daarmee is een betrouwbaarheidspercentage van 90% behaald. Uit de reacties op de vragenlijst is gebleken dat men over het algemeen tevreden is over het zwembad, met uitzondering van de deelnemers aan “vrij bewegen in warm water” waar één op de drie respondenten zeer ontevreden is. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de relatief lage tevredenheid over de hygiëne van toiletten, kleedkamers en zwembaden, evenals het aanbod in recreatieve mogelijkheden waarbij wellness en spelmateriaal voor kinderen door 43 en 27 procent van de ondervraagden wordt genoemd. Tevens heeft het onderzoek uitgewezen dat de horeca een aandachtspunt is. Meer dan 50 procent maakt geen gebruik van de horeca, voornaamste redenen hiervoor zijn dat er geen behoefte is, consumpties te duur zijn of de horeca niet geopend is. Opvallend is dat de informatievoorziening bij ouders van zwemleskinderen laag scoort. Dit heeft met name betrekking op de vorderingen van het kind en de mogelijkheid de zweminstructeurs iets te vragen. De reacties op de vragenlijst en de onderzochte demografische kenmerken wijzen erop dat Dorper Esch voor de toekomst moet inzetten op uitbreiding van zwemlesgroepen en doelgroepactiviteiten. Daarbij moet Dorper Esch adequaat inspelen op haar concurrentie in de omliggende gemeenten met name op recreatief gebied.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk