De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het landelijk draagvlak van de '5mei: Nationale Straatvoetbaldag'

Rechten:

Het landelijk draagvlak van de '5mei: Nationale Straatvoetbaldag'

Rechten:

Samenvatting

Het onderwerp van dit rapport is het landelijk draagvlak de ‘5 mei: Nationale Straatvoetbaldag’. Dit project wordt ontplooit door de Stichting Straatvoetbalbond Nederland (SVBN) en bestaat 5 jaar. Het doel van het project is om door middel van straatvoetbal de leefbaarheid en de sociale cohesie in de Nederlandse wijken te bevorderen. Ieder jaar organiseert de stichting de ‘5 mei: Nationale Straatvoetbaldag’ (NSVD) op Bevrijdingsdag. In voorgaande jaren werd de NSVD nog op 25 verschillende locaties georganiseerd. Afgelopen jaar (2012) liep het aantal aanmeldingen voor dit project voor het eerst, sinds de oprichting van de stichting, terug. In opdracht van de Stichting Straatvoetbalbond Nederland is dit adviesrapport opgesteld waarin onderzoek is gedaan naar het landelijke draagvlak van de NSVD. Hiervoor is het afwegingsproces van de afnemers in kaart gebracht en de concurrentiepositie van het project onderzocht. Met behulp van de onderzoeksresultaten wordt het mogelijk om de SVBN te adviseren over welke concurrenten de grootste bedreiging vormen voor de NSVD. Daarnaast wordt de stichting voorzien van een advies over welke factoren een rol spelen binnen het afwegingsproces voor het afnemen van de NSVD. Het doel van dit rapport is om inzicht te verkrijgen in het afwegingsproces van de afnemers en de concurrentie positie van de NSVD, ten einde aanbevelingen te doen aan de SVBN over de NSVD. Met behulp van zowel desk- als fieldresearch is het adviesrapport tot stand gekomen. Het deskresearch bestaat uit een interne- en externe analyse van de organisatie en haar omgeving. Relevante informatie is verkregen uit beleidsstukken van de stichting, boeken en het internet. Deze informatie is vervolgens geanalyseerd en dient als input voor het fieldresearch. Dit fieldresearch is van kwalitatieve aard en bestaat uit het afnemen van diepte-interviews met afnemers. Bevindingen Uit de gesprekken met de afnemers komen de volgende bevindingen naar voren:  De kwaliteit van de NSVD wordt goed gewaardeerd  Geen van de respondenten sluit een samenwerking in de toekomst uit  De beoogde doelstelling van de afnemers verschuift  De concurrentiepositie van de NSVD verslechterd doordat concurrenten gaan samenwerken Conclusies Op basis van de resultaten en conclusies uit het onderzoek zijn strategische issues geformuleerd, waaruit de volgende aanbevelingen voor de SVBN zijn gekomen:  Overweeg andere inkomstenmodellen te ontwikkelen  Kijk kritisch naar de huidige product- marktcombinatie  Het is aan te bevelen om samen te gaan werken  Blijf kritisch op de kwaliteitsbewaking van het eigen aanbod.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk