De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Summer kick off

Rechten:

Summer kick off

Rechten:

Samenvatting

De Summer Kick Off is een jaarlijks terugkerend evenement dat als doel heeft zoveel mogelijk bezoekers kennis laat maken met het activiteitenaanbod van Outdoor Valley. Om een jaarlijkse groei in het bezoekersaantal te realiseren is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden waarop de promotie in de toekomst ingezet kan worden. Dit onderzoek resulteert in een advies voor de promotie van de Summer Kick Off 2013. Het advies is tot stand gekomen door de feiten uit het literatuuronderzoek te vergelijken met de resultaten van het bezoekersonderzoek. Het organiseren van de Summer Kick Off 2012 zorgt ervoor dat deze gegevens in perspectief geplaatst kunnen worden. De Summer Kick Off heeft de potentie uit te groeien tot een groot evenement, mits er geïnvesteerd wordt in de uitbreiding van het programma en de promotie. Om de continuïteit te garanderen en de ervaring uit eerdere edities te benutten moet de Summer Kick Off georganiseerd worden door een medewerker van Outdoor Valley, waarbij de stagiair een afgebakende rol vervult. Het literatuuronderzoek wijst uit dat de binding die de hedendaagse sportconsument heeft met verenigingen afneemt. De drang om vrijblijvend en individueel te kunnen sporten uit zich in een toegenomen deelname aan los te boeken sportactiviteiten. Samen met de trend om tegenwoordig overal en altijd online te willen zijn biedt dit kansen voor Outdoor Valley om online marketing middelen in te zetten om deze doelgroep te interesseren voor de Summer Kick Off. De informatie wordt gezocht via internet en moet interactief en interessant zijn. Uit de mogelijke online marketing middelen die behandeld zijn in het literatuuronderzoek zijn er op basis van geschiktheid drie geselecteerd. Zoekmachinemarketing, een microsite en social media vormen de drie pijlers van de online marketingmix van de Summer Kick Off 2013 en zijn daarom nauw met elkaar verweven. In een optimale samenwerking kan dit in de toekomst leiden tot meer bekendheid en beleving van de Summer Kick Off Om dit te realiseren zal er tijd, moeite en geld geïnvesteerd moeten worden in deze middelen. Outdoor Valley heeft de expertise in huis, maar het zal tijd kosten om alles te ontwikkelen en optimaliseren. De kosten kunnen (deels) gedekt worden door de opbrengsten van de Summer Kick Off 2012. Deze strategie zal Outdoor Valley in de toekomst een groei opleveren in het bezoekersaantal van de Summer Kick Off.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk