De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwe inzichten en kansen voor Meedoen, Leren, Winnen : Op welke manier kan het project Meedoen, Leren, Winnen van de Johan Cruyff Foundation en het Johan Cruyff Institute for Sport Studies de uitkomsten uit het onderzoek gebruiken om haar huidige businessmodel dat gericht is op de sociaal betrokken doelstellingen verbeteren?

Rechten:

Nieuwe inzichten en kansen voor Meedoen, Leren, Winnen : Op welke manier kan het project Meedoen, Leren, Winnen van de Johan Cruyff Foundation en het Johan Cruyff Institute for Sport Studies de uitkomsten uit het onderzoek gebruiken om haar huidige businessmodel dat gericht is op de sociaal betrokken doelstellingen verbeteren?

Rechten:

Samenvatting

De Johan Cruyff Foundation geeft de jongeren door de realisatie van de Cruyff Courts een goede en veilige plek in de buurt om te kunnen voetballen. Om de trapveldjes structureel te gebruiken en om te voorkomen dat het een hangplek zou worden, is Meedoen, Leren, Winnen ontstaan. Het project van de Johan Cruyff Foundation en het Johan Cruyff Institute for Sport Studies biedt jongeren een opleidingstraject waarin zij onder leiding van een Meedoen, Leren, Winnen coach leren hoe zij zelfstandig een evenement op het Cruyff Court moeten organiseren. Uit het onderzoek van Hemmes, Klasen, Maas & Webbink (2011) is gebleken dat Meedoen, Leren, Winnen een positief effect heeft op de sociale betrokkenheid van jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar die in meer of mindere mate actief zijn op het Cruyff Court. Hiermee worden de doelstellingen van Meedoen, Leren, Winnen die gericht zijn op de sociale betrokkenheid1 behaald. Met andere woorden Meedoen, Leren, Winnen is succesvol en heeft een werkend business model. Het business model van Meedoen, Leren, Winnen of de totstandkoming van de sociale betrokkenheid van haar doelgroep is echter nog niet eerder in beeld gebracht. Het inzichtelijk maken van deze twee onderdelen kan Meedoen, Leren, Winnen nieuwe inzichten en kansen bieden. Ondanks de groei die Meedoen, Leren, Winnen in vijf jaar heeft behaald, liggen hier wellicht mogelijkheden om de effectiviteit van het business model en de doelstellingen gericht op de sociale betrokkenheid te vergroten. De hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook als volgt geformuleerd: Op welke manier kan het project Meedoen, Leren, Winnen van de Johan Cruyff Foundation en het Johan Cruyff Institute for Sport Studies de uitkomsten uit het onderzoek gebruiken om haar huidige businessmodel dat gericht is op de sociaal betrokken doelstellingen verbeteren? Aan de hand van deskresearch heb ik het project ‘Meedoen, Leren, Winnen’ kunnen bestuderen en haar huidige businessmodel kunnen maken. Om erachter te komen hoe jongeren door deelname aan Meedoen, Leren, Winnen zich sociaal betrokken gedragen, heb ik enquêtes afgenomen bij 31 deelnemende jongeren (zie Bijlage 1). Ook heb ik voor beide 1 Jongeren handvaten bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen (1). Jongeren enthousiast maken voor sportdeelname op het Cruyff Court (2). Voorkomen dat de jongeren in een sociaal isolement terecht komen (3). Jongeren stimuleren om zich actief in te zetten voor de buurt (4). Jongeren meer integreren met hun wijk (5). 3 Onderzoek Meedoen, Leren, Winnen 2012 onderdelen de interviews gebruikt die ik voor het Meedoen, Leren, Winnen jubileumproduct heb afgenomen (zie Bijlage 2 en Bijlage 3). Uit de resultaten van de enquêtes is gebleken dat jongeren aan Meedoen, Leren, Winnen deelnemen omdat zij graag verbonden willen zijn met Johan Cruijff en de Johan Cruyff Foundation. Ook willen jongeren zich graag ontwikkelen door nieuwe kennis en ervaring op te doen of om een gevoel van waardering te krijgen. De resultaten moeten naar de Meedoen, Leren, Winnen coaches gecommuniceerd worden, omdat zij de schakel zijn in het bereiken van de jongeren. De verbondenheid die jongeren met Johan Cruijff en de Johan Cruyff Foundation willen hebben maakt Meedoen, Leren, Winnen onderscheidend van andere externe projecten. Op dit punt kan Meedoen, Leren, Winnen zich versterken door de doelgroepen het gevoel te geven dat zij bij de Cruijff-familie horen. Ook is er gebleken dat de structuur achter Meedoen, Leren, Winnen voor omstanders onduidelijk is. Meedoen, Leren, Winnen is ontstaan vanuit de Cruyff Foundation en gericht op de Cruyff Courts. De relatie met het Institute wordt niet gezien. De financiële ondersteuning die de Cruyff Foundation aan Meedoen, Leren, Winnen geeft toont een sterk punt, maar brengt Meedoen, Leren, Winnen in een zwakke positie. Zij zijn beperkt in hun mogelijkheden en mondt zich uit in weinig naamsbekendheid. Meedoen, Leren, Winnen is geen commercieel project, maar kan wellicht met meer naamsbekendheid zoveel mogelijk jongeren bereiken om hen middels sport en educatie te betrekken bij de Cruyff Courts. Voordat het project meer naamsbekendheid kan genereren en haar visie kan nastreven om op elk Cruyff Court een Meedoen, Leren, Winnen project te realiseren, moeten zij een directe partnership realiseren die hen financiële middelen levert. Alleen dan beschikken zij de mogelijkheid om groter uit te pakken met meer coach cursussen, grotere lesruimte, meer personeel, meer promotieactiviteiten etc. Kortom, Meedoen, Leren, Winnen heeft de juiste ingrediënten en is toe aan vervolgstappen waarbij zij beschreven kansen kunnen benutten om groter en succesvoller te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk