De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De KNBSB slaat haar slag in de communicatie : Hoe kan de KNBSB de communicatie over de georganiseerde activiteiten en de diensten met de aangesloten verenigingen en media verbeteren?‟

Rechten:

De KNBSB slaat haar slag in de communicatie : Hoe kan de KNBSB de communicatie over de georganiseerde activiteiten en de diensten met de aangesloten verenigingen en media verbeteren?‟

Rechten:

Samenvatting

Dit communicatieplan is opgesteld in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Baseball and Softball Bond (KNBSB) te Nieuwegein. Het communicatieplan richt zich op het verbeteren van de communicatie tussen de KNBSB en de aangesloten verenigingen en media. De onderzoeksvraag die voor dit communicatieplan geformuleerd is luidt: ‘Hoe kan de KNBSB de communicatie over de georganiseerde activiteiten en de diensten met de aangesloten verenigingen en media verbeteren?’ Door de KNBSB is er aangegeven dat het de organisatie niet lukt om haar georganiseerde activiteiten en diensten optimaal te communiceren. Dit bleek uit de lage respons op de communicatie met betrekking tot de vanuit de bond georganiseerde activiteiten en de hierbij matige opkomst. Het huidige probleem waar de KNBSB op dit moment mee kampt, is dat er te weinig aandacht besteed wordt aan de communicatie en teveel ad hoc te werk wordt gegaan. Dit heeft als gevolg dat de verenigingen en de media niet voldoende op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en diensten. Zo weten zij dus niet goed wat deze activiteiten en/of diensten voor meerwaarde kan hebben, waardoor de interesse voor de georganiseerde activiteiten en diensten beperkt is. Om dit probleem te onderzoeken is er door middel van een onderzoeksmethode gekeken in hoe verre de gewenste identiteit en imago van de KNBSB van elkaar verschillen. Uitgangspunt van het onderzoek was de gewenste identiteit (professioneel, servicegericht, innovatief, verbindend en communicatief zijn) van de KNBSB. Met dit in het achterhoofd zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers van de KNBSB voor het bepalen van de huidige identiteit en is er een enquête afgenomen bij de aangesloten verenigingen om het imago te achterhalen. Daaruit bleek dat het imago van de KNBSB zoals de verenigingen dat zien veel afwijkt van de gewenste identiteit van de bond. Om de gewenste identiteit en het gewenste imago te bereiken, moet de KNBSB ondanks het tekort aan mankracht en de beperkte financiële middelen die er zijn toch de communicatiemiddelen zo professioneel mogelijk proberen in te zetten en de KNBSB beter zichtbaar te maken. Dit moet bereikt worden door middel van het verbeteren van de Hogeschool van Amsterdam | Ricardo Diaz | 5 communicatiemiddelen en dat de KNBSB zich meer betrekt en verbindt met de verenigingen en de media. Naar aanleiding van deze conclusie die getrokken is uit het onderzoek zijn er aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn opgesteld met als doel de communicatiemiddelen te verbeteren en de KNBSB beter zichtbaar te maken voor de aangesloten verenigingen en media. Deze adviezen dragen bij aan het oplossen van het huidige probleem en het bereiken van de gewenste identiteit en het gewenste imago

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk