De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De health coach in de ambulante geestelijke gezondheidszorg

Rechten:

De health coach in de ambulante geestelijke gezondheidszorg

Rechten:

Samenvatting

Een actieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan vermindering van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. De wisselwerking tussen geest en lichaam en de invloed van bewegen hierop heeft het laatste jaar mijn bijzondere belangstelling. Ik was op zoek naar een manier waarop ik, met een opleiding SM&O, een bijdrage zou kunnen leveren aan het actieveren van mensen die psychische klachten hebben. Mijn afstudeerproject heb ik daarop afgestemd: onderzoeken of een health coach een zelfstandige positie kan verwerven in het veld van ambulante eerstelijns hulpverlening op plaatselijk niveau. Om een antwoord te krijgen op deze vraag is eerst in kaart gebracht van welke vormen van sport en bewegen gebruik gemaakt wordt in de geestelijke gezondheidszorg en bij wie mensen, die psychische klachten hebben, kunnen aankloppen en hoe dit georganiseerd is in Nederland. Onder druk van de bezuinigingen in de gezondheidszorg is het toekomstscenario dat er een verschuiving plaatsvindt van zorg en ziekte (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) en dat de zorg die verleend gaat worden geconcentreerd zal gaan worden in de eerstelijn. Naast bestaande aanbieders van zorg liggen er kansen voor nieuwe aanbieders in de markt van de gezondheidszorg, waaronder de health coach. De kans van slagen om een zelfstandige positie te veroveren is groter als hij samenwerkingsverbanden zal aangaan met andere zorgaanbieders op lokaal en regionaal niveau en als hij zijn aanbod kan inpassen in de behandelingsplannen van de huisarts, de psycholoog of andere hulpverleners waar mensen onder behandeling zijn. Naast hulpverleners zijn de gemeentelijke instellingen overleg- en gesprekspartners van de health coach. De health coach is goed op de hoogte van de sociale kaart van de woonplaats en de regio van de cliënten waarmee hij werkt. De activiteiten van de health coach zijn erop gericht om te komen tot gedragsverandering en het helpt om daarbij gebruik te kunnen maken van woon- en leefomgeving van de personen die hij begeleidt. Naast het hebben van inhoudelijke kennis op het gebied van sport en bewegen is de health coach iemand die voldoende kennis heeft op het gebied van psychische klachten, die goed kan organiseren, die mensen kan boeien en binden, die creatief en ondernemend is. Uit de rondetafelgesprekken die in Culemborg en in de regio zijn geweest met hulpverleners uit de eerste en tweede lijn, is duidelijk geworden dat er plaats is voor een health coach in de eerste en zelfs in de tweede lijn, die voldoet aan het profiel. De health coach als een belangrijke schakel in het nulde en eerstelijns ggz netwerk, met als opdracht om te komen tot een betere afstemming van vraag en aanbod tussen cliënt/patiënt en hulpverlener en tussen de verschillende disciplines van hulpverlening. Dit alles met de bedoeling om te komen tot effectievere en kostenbesparende vormen van hulpverlening.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk