De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weg naar creativiteit

Rechten:

De weg naar creativiteit

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd voor NAXT, een project wat begin 2011 van start is gegaan. In 2012 zal Enschede een broedplaats voor jongeren openen, met betrekking tot kunst en cultuur. Het doel van dit onderzoek was een advies te geven hoe de doelgroep bereikt kan worden. De centrale vraag hierbij was: “Hoe kan NAXT Enschedese jongeren van 12 tot en met 18 jaar, die nog geen binding hebben met kunst en cultuur, bereiken en zodoende motiveren naar de broedplaats te komen ter introductie?” Naast deskresearch, is er via kwalitatieve onderzoeksmethoden informatie verzameld om een antwoord op deze vraag te kunnen geven. Er hebben focusgroepen (groepsinterviews) en individuele interviews met vertegenwoordigers van de doelgroep plaatsgevonden. Hieruit is geconcludeerd dat de doelgroep op verschillende manieren te bereiken is. Om ze daadwerkelijk te motiveren naar de broedplaats te komen is een iets complexere uitdaging, maar het is niet onmogelijk. De doelgroep is vooral bezig zijn met school, vrienden, sport en zichzelf. Deze jongeren zitten in nog in de levensfase waarin een identiteit aanmeten erg belangrijk is. Vrienden worden steeds belangrijker in het maken van keuzes en het bepalen van de eigen unieke waarde. Motiveren naar de broedplaats te komen kan het best via de vrienden van de jongeren. Een advies hierop gebaseerd, is om ambassadeurs aan te stellen binnen elk NAXT discipline. Deze disciplines bestaan zoal uit; dans, muziek productie, graffiti, fashion, fotografie en websitebouw. De ambassadeurs (jongeren die zelf actief bezig zijn binnen een van de disciplines) kunnen invloed uitoefenen op de doelgroep, doordat ze in dezelfde levensfase zitten en beter aansluiten op de beleving van de doelgroep. Ook komen ze op dezelfde plekken als de doelgroep. NAXT zal ook samenwerkingsverbanden moeten creëren met scholen, om zodoende alle leerlingen te kunnen bereiken. Participatie bevorderen via scholen kan goed werken, er is alleen geconcludeerd dat het niet te schools moet worden aangeboden. Jongeren overweldigen met een vette show, in combinatie met de mogelijkheid ze zelf ook iets te laten doen is de beste manier om interesse voor kunst en cultuur te wekken. Social media zijn ook niet weg te denken bij het bereik van de doelgroep. Deze moeten niet gebruikt worden om de doelgroep met mails te overvallen maar om entertainment te bieden, die gecombineerd wordt met de informatie die overgebracht moet worden. Mooie foto’s en filmpjes worden door de jongeren met elkaar gedeeld (viral marketing), dit moet benut worden en kan zo grote naamsbekendheid opleveren. Daarnaast werd guerrilla marketing geadviseerd toe te passen, dit sluit beter aan bij de doelgroep dan ‘ouderwetse’ manieren en kanalen. De onderliggende boodschap die NAXT moet proberen te vertalen in alle communicatie naar de doelgroep toe is; “Express yourself!”. Hiermee wordt ingegaan op de levensfase waarin de jongeren zich bevinden. Tevens sluit het aan bij verschillende bevindingen uit het fieldresearch, zo ook wat betreft de invulling van de ruimte (de broedplaats) alsmede de visuele uitingen (als posters). In het hoofdstuk ‘Advies’, is voor alle manieren van het bereiken van de doelgroep een praktische invulling gegeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk