De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schrijven voor gamers

Rechten:

Schrijven voor gamers

Rechten:

Samenvatting

Het internetbedrijf Only Network heeft mij gevraagd een stijlgids te realiseren. Dit, omdat er behoefte was aan meer uniformiteit en kwaliteit van de geschreven content die op de website Gaming Only wordt geplaatst. De daarbij behorende doelstelling is bepalen wat de inhoud van de Gaming Only stijlgids moet zijn, deze stijlgids vervolgens realiseren en ten slotte testen of de stijlgids leidt tot verlaging van het aantal taalfouten in de geschreven content. De probleemstelling luidt daarom; Hoe moet de Gaming Only stijlgids eruit komen te zien, zodat de geschreven content qua uniformiteit en kwaliteit, veelal op het gebied van spelling, taalgebruik, schrijfstijl en opbouw, omhoog gaat en heeft de stijlgids daadwerkelijk een positief effect op het aantal taalfouten? Allereerst is inzicht verkregen in de doelgroep van Gaming Only. Een tone of voice die bij een website past dient namelijk onder andere te worden afgestemd op de doelgroep die het beoogt te bereiken. Vervolgens zijn de redactionele redacteurs van Gaming Only via een online vragenlijst bevraagd op onderwerpen als leeftijd, opleiding en werkervaring. De stijlgids moet uiteindelijk door hen worden toegepast en dan is het belangrijk om inzage te krijgen in het werk en-denkniveau van de gebruikers van de stijlgids. Ook is er via een stijlgidsinventarisatie inzicht verkregen in de inhoud en opzet van stijlgidsen. Tevens is verkend welke stijlgidselementen specifiek op het internetgeschikt maken van content zijn gericht. Er is daarbij gekeken in welke mate stijlgidsen online binnen dat genre worden aangeboden. Tot slot is er aangegeven welke onderdelen uit de geraadpleegde stijlgidsen mede hebben geleid tot invulling van de Gaming Only stijlgids. Tot slot is er specifiek onderzoek gedaan naar schrijven voor het web. Daarbij is voornamelijk gebruik gemaakt van de bevindingen van Jakob Nielsen, autoriteit op dat gebied. Bovenstaande onderzoeken hebben, in combinatie met intensief overleg met de opdrachtgever, geleid tot de invulling en realisatie van de Gaming Only stijlgids. Deze stijlgids heet een omvang van negentig pagina’s en behandelt een groot en divers aantal onderwerpen. Uiteraard staan hierin spelling en- grammaticaregels beschreven. Daarnaast bevat de stijlgids instructies die specifiek zijn voor Gaming Only en voor het schrijven voor de doelgroep van Gaming Only. Tevens behandelt de stijlgids specifieke regels en afspraken ten behoeve van het internetgeschikt maken van multimediale content. En ten slotte bevat de stijlgids een aantal internetgerelateerde technische instructies. Met name deze laatste categorie is, voor zover gebleken is uit het onderzoek, uniek voor een stijlgids. Na de realisatie en invoering van de stijlgids, is deze getest op twee aspecten. Allereerst zijn de redacteuren via individuele gesprekken naar hun mening over de stijlgids gevraagd. Centrale vragen tijdens dit gesprek waren of men de stijlgids kende, als waardevol voor Gaming Only beschouwde, gebruikte en of men suggesties ter verbetering van de stijlgids had. Tot slot is met een taalfoutenanalyse op de nieuwsberichten die op Gaming Only verschijnen, gemeten of het aantal taalfouten na introductie van de stijlgids afnam.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk