De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerking in uitvoering. De invloed van de deelnemende gemeenten op de taakuitvoering van een archiefdienst.

Rechten:

Samenwerking in uitvoering. De invloed van de deelnemende gemeenten op de taakuitvoering van een archiefdienst.

Rechten:

Samenvatting

Bij het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is gebleken dat de deelnemende gemeenten op een aantal gebieden de taakuitvoering negatief beïnvloeden. In deze afstudeeropdracht is onderzocht op welke gebieden en op welke manier de gemeenten invloed uitoefenen op de werkzaamheden van de archiefdienst en welke maatregelen genomen kunnen worden om de taakuitvoering beter en efficiënter te laten verlopen. Hoewel de gemeenten door deelname aan de gemeenschappelijke regeling verplicht zijn om te zorgen dat het SALD over voldoende middelen beschikt, blijkt dit in de praktijk niet vanzelfsprekend te zijn. De belangrijkste problemen zijn onvoldoende financiële middelen, gebrekkige huisvesting, gebrek aan kennis van het streekarchivariaat en archiefwetgeving bij ambtenaren en bestuurders en een verouderde gemeenschappelijke regeling. De problemen kunnen voor een deel opgelost worden door het professionaliseren van de dienst en het verbeteren van de uitstraling en herkenbaarheid. Door de dienst beter bekend te maken en vooral door duidelijk te maken wat het nut van de dienst is, wordt de archiefdienst binnen de gemeentelijke organisaties zichtbaarder en verbetert het imago. Allereerst moet de gemeenschappelijke regeling aangepast worden aan de huidige wetgeving en aan de prioriteiten die de dienst wil stellen aan bepaalde werkzaamheden. Daarnaast zal de archiefdienst zijn uitstraling moeten professionaliseren om de herkenbaarheid van de dienst te vergroten door middel van bijvoorbeeld een eigen huisstijl en/of logo, de aanschaf van een archiefbeheersysteem en het moderniseren van de website. Vervolgens kan de stap gezet worden om de taken uit te dragen naar de ambtenaren en bestuurders. De verschillende manieren om meer bekendheid bij bestuurders en ambtenaren te realiseren, zijn relatief makkelijk uit te voeren; bijvoorbeeld folders, rondleidingen, teksten op intranet. Uiteindelijk is het aan het bestuur om een keuze te maken tussen goedkope aanpassingen en vernieuwingen, die het probleem voor een deel en waarschijnlijk slechts tijdelijk oplossen, of het doen van een stevige investering om grotere aanpassingen mogelijk te maken, waarvan het effect groter zal zijn, zowel op de efficiëntie van de werkzaamheden als op de uitstraling en bekendheid van de archiefdienst. De medewerkers kunnen echter direct aan de slag met de relatief makkelijke en goedkope oplossingen om een begin te maken met het toewerken naar een efficiëntere taakuitvoering met een beter contact tussen gemeenten en archiefdienst.  

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk