De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De klassieke inventaris en de richtlijnen van ISAD(G) Een onderzoek naar de toepassing van ISAD(G) in de Nederlandse klassieke beschrijvingspraktijk Afstudeerscriptie Arina Overkleeft Studentnummer 500507655 1e Docent-begeleider: Maaike Lulofs

Rechten:

De klassieke inventaris en de richtlijnen van ISAD(G) Een onderzoek naar de toepassing van ISAD(G) in de Nederlandse klassieke beschrijvingspraktijk Afstudeerscriptie Arina Overkleeft Studentnummer 500507655 1e Docent-begeleider: Maaike Lulofs

Rechten:

Samenvatting

Binnen de Nederlandse praktijk van archiefontsluiting wordt al sinds het begin van de 20e eeuw gewerkt met de zogenoemde ‘klassieke inventaris’. De klassieke inventaris geeft een overzicht van de inhoud van een archief door middel van een systematische beschrijving van de bestanddelen en een beschrijving van de ontstaanscontext van het archief. Onder invloed van de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie heeft de internationale archiefgemeenschap aan het eind van de 20e eeuw normering ontwikkeld die de verspreiding en uitwisseling van gegevens moet bevorderen. In Nederland staan momenteel de standaarden voor het beschrijven van archieven en voor het beschrijven van archiefvormers – ISAD(G) en ISAAR(CPF) – het meest in de belangstelling. In toenemende mate publiceren Nederlandse archiefinstellingen hun (klassieke) inventarissen online. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van met name ISAD(G). Dit rapport geeft inzicht in de mate waarin de Nederlandse publieke archiefdiensten en categoriale instellingen bij de beschrijving van archieven de regels van ISAD(G) toepassen en hoe dit zich verhoudt tot de klassieke inventaris. Uit mijn onderzoek blijkt dat, hoewel klassieke inventarissen tot op zekere hoogte aan de regels van ISAD(G) voldoen, er ook duidelijke verschillen tussen de klassieke beschrijvingspraktijk en die conform ISAD(G) zijn waar te nemen. De aanpassing van bestaande klassieke inventarissen aan alle regels van ISAD(G) vraagt in veel gevallen een enorme tijdsinvestering. De verschillende instellingen maken daarom uiteenlopende keuzes in hoeverre de richtlijnen te implementeren. Hoewel men over en weer wel gebruik maakt van elkaars expertise, is het tot het maken van nationale afspraken hierover vooralsnog niet gekomen. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende werkwijzen die er in het verleden ook waren, gehandhaafd blijven. Dit kan mogelijk op de lange termijn problemen opleveren ten aanzien van de uitwisselbaarheid van gegevens, en dat zou de belangrijkste doelstelling van standaardisatie teniet doen. De resultaten van mijn onderzoek moeten worden gezien als een momentopname. Enkele onderzochte instellingen zijn bezig met (of hebben wensen met betrekking tot) een verdere implementatie van beide normen. Op termijn kan zo een ander beoogd doel van de toepassing van beide standaarden, het scheiden van de beschrijving van de context en de beschrijving van de archiefbestanddelen, bereikt worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk