De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Historische sporen behouden: Een aanbeveling voor acquisitie op het gebied van spoorwegerfgoed

Rechten:

Historische sporen behouden: Een aanbeveling voor acquisitie op het gebied van spoorwegerfgoed

Rechten:

Samenvatting

Deze afstudeerscriptie bestaat uit een onderzoek naar de relatie tussen spoorwegerfgoed en de bijbehorende archieven. Ook wordt gekeken op welke manieren archiefdiensten van betekenis kunnen zijn voor het bewaren van spoorwegerfgoed door het verwerven en bewaren van deze archieven. In dit verslag wordt allereerst ingegaan op spoorwegerfgoed als onderdeel van industrieel erfgoed en het behoud daarvan. Verder zijn de acquisitiebeleidsplannen van diverse archiefinstellingen in Nederland onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat het bewaren van spoorwegerfgoed belangrijk is om de herinnering levend te houden aan dit belangrijke onderdeel van de industriële ontwikkelingen in Nederland vanaf het midden van de 19e eeuw. Documentatiemateriaal over dit poorwegerfgoed is daarvoor onmisbaar: de relatie tussen spoorwegerfgoed en de bijbehorende archieven bestaat daarin, dat het laatstgenoemde zelf ook als spoorwegerfgoed aangemerkt kan worden. Het blijkt dat weinig Nederlandse archiefinstelling zich expliciet inzetten voor het acquireren van archiefmateriaal over industrieel erfgoed, laat staan archieven die betrekking hebben op spoorwegerfgoed. Hieruit voortvloeiend zijn er, naar aanleiding van de casus diverse aanbevelingen gedaan voor het acquisitiebeleidsplan van het Noord-Hollands Archief. Deze zijn toepasbaar voor andere archiefinstellingen, met name in regio’s waar spoorwegen een belangrijke rol in het maatschappelijke leven hebben of hebben gehad. Ten eerste is het aan te bevelen om een bestandsanalyse te maken van de bestaande collectie van particuliere archieven gerelateerd aan spoorwegerfgoed en daarbuiten. Daarnaast moet acquisitie van archieven en documentatie die zijn gerelateerd aan spoorwegerfgoed worden geformuleerd als aandachtspunt. Verder moet aandacht worden geschonken aan de acquisitie van digitale archieven met betrekking tot spoorwegerfgoed. Tot slot wordt aanbevolen om bepalingen op te nemen over samenwerking voor acquisitie met archiefinstellingen en relevante stichtingen en organisaties die actief zijn op het gebied van spoorwegerfgoed.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk