De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongerenredactie Rozentheater

Rechten:

Jongerenredactie Rozentheater

Rechten:

Samenvatting

De centrale vraag die in dit adviesrapport wordt beantwoord is: “Hoe moet het Rozentheater, voor theaterseizoen 2012/2013, hun jongerenredactie inzetten om content te produceren voor haar bestaande media?” Uit onderzoek van Devos (2005) blijkt dat als je kinderen op jonge leeftijd al vertrouwd maakt met kunst en cultuur, dit de participatie op latere leeftijd spectaculair verhoogt. Maak je bijvoorbeeld tien jaar eerder kennis met theater, dan bevordert dit de deelname aan deze cultuurvorm met meer dan 80%. Dat het Rozentheater jongeren graag bij het theater wil betrekken, komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. Uit het rapport blijkt dat betrokken klanten van onschatbare (toegevoegde) waarde voor een organisatie zijn en er worden dan ook verschillende factoren genoemd die de klantbetrokkenheid van theaterambassadeurs kan versterken. Door intensief met loyale theaterambassadeurs samen te werken, is het Rozentheater beter op de hoogte van haar doelgroep en komt in dit rapport naar voren hoe het theater hier vervolgens op in kan spelen. Het Rozentheater kan bijvoorbeeld gebruik maken van hun expertise op het gebied van nieuwe media en hun (online) netwerk gebruiken om mond-tot-mondreclame te genereren. De jongerenredactie kan op deze manier actief bijdragen aan de doelstellingen van het Rozentheater en het bezoekersaantal en de –frequentie verhogen. Uit het onderzoek blijkt echter wel dat er voor beide partijen een win-win situatie moet zijn om klantbetrokkenheid te genereren. Levert de jongerenredactie content, dan zal het Rozentheater iets moeten teruggeven. Dit kan een financiële vergoeding zijn, maar ook het aanbieden van professionele begeleiding, vrijkaartjes, kortingen of workshops. In dit rapport wordt er verder besproken hoe het huidige ambassadeurschap van jongerenredacteuren er bij het Rozentheater uit ziet, wat wel en wat juist niet (heeft ge)werkt en hoe de jongerenredactie vorm moet krijgen om het verder te professionaliseren. Daarvoor moeten de jongeren op een optimale manier ingezet worden door een communitymanager, die het ambassadeurschap bewaakt en coördineert. Er zijn daarvoor verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals een (jaar)planning, redactiestatuut, stijlgids en briefing. Het is voor de huidige jongerenredactie vooral van belang dat er meer structuur wordt aangebracht, bijvoorbeeld in de vorm van het stellen van deadlines en het werken volgens vaste formats. Ook kan het Rozentheater samenwerken met andere culturele instellingen, bedrijven, theaterambassadeurs of jongerenwebsites. Welke dit precies zijn wordt duidelijk in de uitgebreide concurrentieanalyse. Daarnaast is het voor het Rozentheater - maar ook voor de theaterambassadeurs zelf - van belang om te weten hoe de (culturele)belevingswereld van de doelgroep – jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar – eruit ziet, welke media zij gebruiken en op welke manier de doelgroep – want jongeren bestaan uit verschillende individuele groepen – te differentiëren. Hier wordt in het rapport uitvoerig over gesproken. Er komt dan ook naar voren hoe het beste met de doelgroep gecommuniceerd kan worden. Waarbij authenticiteit, herkenbaarheid en interactiviteit de sleutelwoorden zijn. Ook de trends en ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector en hoe het Rozentheater hier op kan spelen komen uitvoerig aan bod. Zo vindt het leven van jongeren steeds meer online plaats en zijn zij altijd bereikbaar. Dit verwachten zij van vrienden, maar ook van organisaties. Daarnaast komt in dit rapport naar voren dat de maatschappij zich steeds individueler opstelt, waarin jongeren willen meebeslissen en meedenken. Hier speelt het theaterambassadeurschap goed op in, waarbij niet het product, maar persoonlijke relaties centraal staan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk