De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Laat ze in hun waarde: Gevoeligheid voor en effectiviteit van Hollandse sentimenten in reclame

Rechten:

Laat ze in hun waarde: Gevoeligheid voor en effectiviteit van Hollandse sentimenten in reclame

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de drijvers en onderdelen van het zogenaamde Hollands sentiment en door dat inzicht aan Selmore advies te geven op welke wijze merken het Hollands sentiment zo effectief mogelijk kunnen integreren in hun uitingen. Hollands sentiment is een sterke emotionele binding met typisch Nederlandse waarden, begrippen en producten. Naast uitvoerig deskresearch zijn er interviews en een enquête gehouden. Er zijn vijf experts geïnterviewd over trends in de maatschappij en reclame en over campagnes die zijn gevoerd door verschillende merken. Het kwantitatieve onderzoek werd gedaan door middel van een enquête, die afgenomen werd bij 229 willekeurige Nederlanders. Hieruit bleef, na correctie op niet valide resultaten en oververtegenwoordiging, uiteindelijk een steekproefgrootte van 173 respondenten over. Tot dit onderzoek werd aanleiding gegeven door verschillende ontwikkelingen in de maatschappij, die ertoe hebben geleid dat de nationale identiteit hoog in de belangstelling is gekomen van de Nederlandse burger. Deze ontwikkelingen zijn onder andere: globalisering, drang naar authenticiteit, de economische crisis, teruglopende individualisering, complexiteit van de wereld en secularisatie. De genoemde belangstelling voor de nationale identiteit, of gevoeligheid voor Hollands sentiment, is zichtbaar in de maatschappij zelf, maar ook in muziekuitingen, televisieprogramma’s en sportevenementen. Nederlandse muziek is populairder dan ooit, terwijl ook Nederlandse televisieprogramma’s hoger scoren dan internationale programma’s. De gevoeligheid in de maatschappij is gemeten door middel van de enquête. Meer dan twee vijfde van de respondenten is redelijk of erg gevoelig voor Hollands sentiment, terwijl maar een op de tien er redelijk of erg ongevoelig voor is. Ook de andere onderzoeksresultaten spreken voor Hollands sentiment. Bijna de helft van de respondenten gebruikt vooral of alleen maar positieve woorden om Nederland te beschrijven. Iets meer dan een vijfde van de respondenten vindt dat Nederlandse producten iets extra’s hebben te bieden, terwijl bijna twee vijfde wel degelijk gedrag heeft vertoond op basis van Hollands sentiment. Er is, ook wat betreft Hollands sentiment, een groot verschil tussen wat men vindt en wat men doet. Er zijn een aantal groepen die gevoeliger zijn voor dit Hollandse sentiment. Het betreft vrouwen, mensen van 14-35, wetenschappelijk opgeleide mensen en niet-inwoners van de Randstad. Merken kapitaliseren op deze gevoeligheid. De succesvolste bedrijven in Nederland zijn vaak bedrijven die hun Nederlands-zijn direct communiceren. Het lijkt wel zo te zijn dat bedrijven met een minder prominente Nederlandse historie meer hun best moeten doen om de consument eraan te herinneren hoe Nederlands ze wel niet zijn. Zij zijn explicieter in hun communicatie. Bij een traditioneel Nederlands bedrijf is dat veel minder nodig. Deze merken kunnen hun kernwaarden laten spreken, zonder erg veel oranje nodig te hebben om het Hollands-zijn te communiceren. Er zijn allerlei technieken om Hollands sentiment in een bedrijf te verwerken. Uiteraard in de huisstijl, door kleur en logo, maar ook het kiezen van de juiste (product)naam is voor merken belangrijk. Nederlanders zijn vrij gevoelig voor bekende dingen, zoals gewoontes en tradities. Daardoor zal een simpele, Hollandse en normaal gespelde naam het vaak beter doen dan moeilijkere, in andere talen gespelde namen. Maar de essentie van alles wat Hollands sentiment is, is trots op Nederland. In Nederland wordt deze trots vaak verpakt in grapjes en wat suffige hoofdpersonen, vanwege de Nederlandse volksaard. Veel merken durven niet te gaan voor de ‘Amerikaanse’ methode’ van pure trots. En dat is zonde. Nederlanders zijn namelijk wel erg trots op hun land. Kom aan hun land en ze schreeuwen moord en brand. Het is tijd voor een nieuwe ’15 miljoen mensen’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk