De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ShopWithYourFriends.com

Rechten:

ShopWithYourFriends.com

Rechten:

Samenvatting

Dit rapport biedt een onderzoek naar en advies over een online marketingcommunicatiestrategie voor ShopWithYourFriends.com (SWYF). SWYF is een nieuwe shopping website voor modeproducten. De onderneming achter SWYF heeft zich voornamelijk geconcentreerd op het door ontwikkelen van de dienst. Met een injectie van een aanzienlijk kapitaal is nu het moment aangebroken om te gaan oogsten. De uitvoering van een goede online marketingcommunicatiestrategie is daarbij bepalend voor succes. De kern van het advies van dit rapport voor zo’n strategie is de volgende:  Concentreer de marketingcommunicatiestrategie rond 4 kernelementen, te weten; interactie met bezoeker, relatie ontwikkeling, persoonlijke one-to-one communicatie en het verkrijgen van een aanbeveling door een bezoeker; - Breng meer focus aan in de doelgroep, die bewerkt moet worden; - Concentreer op het genereren van bezoekers en op het gebruik van de Samen Shoppen functionaliteit; - Concentreer op de realisatie van een aankoop door een bezoeker/gebruiker; - Besteed relatief veel budget en tijd aan het testen en meten van marketingcommunicatie instrumenten. De SWYF website presenteert een breed scala aan modeproducten voor vrouwen, mannen en kinderen. Vanuit dit aanbod kan een bezoeker als aspirant koper worden doorverwezen naar de aanbieder van het product, de shop. Chatventure, de onderneming achter SWYF, opereert op basis van het Affiliate Marketing Business Model, hetgeen betekent dat de inkomsten bestaan uit een commissie over de omzet die wordt verkregen door de aankopen van een doorverwezen aspirant koper. SWYF is een relatief nieuwe website en nog beperkt bekend onder het publiek. Daardoor heeft de website nog een beperkt aantal gebruikers en bezoekers. Het aantal bezoekers en gebruikers dat via de website een aankoop verricht is cruciaal voor een winstgevende exploitatie van de website. Op basis van de probleemsituatie is de volgende probleemstelling geformuleerd: Welke online marketingcommunicatiestrategie moet SWYF toepassen om haar doelgroep naar de website te krijgen? Bij het onderzoek wordt gestreefd naar het behalen van de volgende doelstelling: Inzicht krijgen in de huidige situatie van SWYF, haar doelgroep en haar concurrenten en een advies formuleren over welke online marketingcommunicatiestrategie SWYF kan toepassen om haar doelgroep naar de website te krijgen. Om deze doelstelling te realiseren biedt dit rapport een onderzoek naar een theoretisch kader, de stand van zaken van SWYF en de doelgroep(en) en omgevingsfactoren. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van desk research, kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Hoewel het stilaan volwassen begint te worden is E-marketing theoretisch nog niet uitgebreid gedocumenteerd. Het is dan ook een relatief nieuw begrip dat op basis van verschillende titels en interpretaties wordt gehanteerd. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in het begrip E-marketing, maar heeft geen eenduidige definitie van E-marketing opgeleverd. Het onderzoek naar theorieën over online marketingcommunicatiestrategieën heeft het belang van 3 kerncomponenten aan het licht gebracht, te weten Relaties, Interactiviteit en Database/databeheer. Bij de interne analyse is geconcludeerd dat de focus van de onderneming voornamelijk een B2C strategie betreft. De belangrijkste functionaliteiten van de SWYF portal zijn het zeer grote aanbod van actuele modeproducten, het online samen shoppen en het creëren van lookbooks. Vanwege beperkt budget is er tot op heden niet echt sprake van een concrete marketing- en marketingcommunicatiestrategie binnen de onderneming. Bij de interne analyse is vastgesteld dat SWYF haar doelgroep heeft bepaald op vrouwen van 15 tot 45 jaar oud. Echter, om aankopen te kunnen verrichten is inkomen nodig. Het onderzoek van de externe analyse heeft aangetoond dat dan het jongere deel van de doelgroep niet meer in aanmerking komt. Uit het kwantitatief onderzoek, blijkt voorts dat een groot deel van de doelgroep zeer regelmatig aankopen via het internet verricht en een aanzienlijk deel ook modeaankopen online doet. De concurrentieanalyse toont aan dat SWYF op een drietal onderdelen onderscheidend is: - de unieke technologie om samen te shoppen; - de omvang en de samenstelling van het assortiment; - de toegepaste gamification van het platform. Op basis van het onderzoek en daaruit voortgekomen conclusies biedt dit rapport de volgende aanbevelingen ten aanzien van de marketingcommunicatiestrategie: A. Nu de dienst goed functioneert moet SWYF verreweg het grootste deel van de beschikbare financiële middelen besteden aan marketingcommunicatie activiteiten; B. Voor de marketingcommunicatiestrategie wordt aanbevolen deze te formuleren rond de 3 kerncomponenten, relaties, interactie en database; C. De doelgroep specifieker benoemen, waarbij het hebben van een inkomen belangrijk is; D. Meer nadruk leggen op en voornamelijk communiceren over de USP’s van SWYF, waarbij de homepage en landing pages van de website en alle marketingcommunicatie activiteiten en –uitingen zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd; E. Het concept van online Samen Shoppen actief onder de aandacht van de doelgroep brengen; F. De resultaten en effecten van de marketingcommunicatie activiteiten nauwkeurig te testen en meten

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk