De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

How to Share a Smile : een marketingcommunicatieplan

Rechten:

How to Share a Smile : een marketingcommunicatieplan

Rechten:

Samenvatting

In 2008 is Share a Smile opgericht; een kleine stichting die zich inzet voor kansarme kinderen in Marokko. Sinds de oprichting heeft Share a Smile slechts vijftien vaste donateurs aan zich weten te binden die periodiek doneren. Door gebrek aan donaties kan de stichting niet structureel projecten uitvoeren. Dat de stichting te weinig donateurs heeft, is te wijten aan het ontbreken van een concreet marketingcommunicatieplan. Share a Smile wil binnen een jaar 100 vaste donateurs aan zich binden met het marketingcommunicatieplan dat ik opstel. Het streven is dat deze donateurs maandelijks een bedrag van 5 euro doneren. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie van Share a Smile, heb ik eerst een interne analyse uitgevoerd. Ik heb daarbij gekeken naar de missie en visie, de kernwaarden, de organisatie, werkwijze en communicatiebeleid van de stichting. Uit de interne analyse is naar voren gekomen dat bij stichting Share a Smile zowel een stabiele organisatie als een marketingcommunicatieplan ontbreekt. Om vast te stellen welke verbetervoorstellen ik voor wil dragen aan de stichting, heb ik ook een externe analyse verricht. Door Share a Smile te vergelijken met soortgelijke organisaties die wel succesvol zijn, kan ik met verbetervoorstellen komen die effectief zijn. Uit mijn onderzoek blijkt dat een stabiele organisatie en een doordacht marketingcommunicatieplan noodzakelijk zijn voor het succes van een stichting. Ook is duidelijk geworden dat transparantie heel erg belangrijk is. Dit wil zeggen dat een stichting duidelijk moet communiceren over de projecten, de gelden, de bestedingen en eventuele kosten. Naast de externe analyse heb ik de doelgroep van Share a Smile geanalyseerd. De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen 18 en 35 jaar. Het gaat hierbij om jongeren en young professionals. Dit is een groep die kritisch is over goede doelenorganisaties en bij het doneren transparantie eist. Ook heb ik de trends en ontwikkelingen in onze samenleving geanalyseerd die invloed kunnen hebben op goede doelenorganisaties. Momenteel verkeren wij in een recessie en is de overheid druk aan het bezuinigen. De Nederlandse maatschappij voelt dit in haar portemonnee. Dit kan als gevolg hebben dat mensen minder doneren, omdat zij minder te besteden hebben. Naast deze economische ontwikkeling heeft er een negatieve maatschappelijke ontwikkeling plaatsgevonden. Door het seksuele misbruik binnen de katholieke kerk zijn veel mensen hun geloof in goede doelenorganisaties kwijtgeraakt. Daarnaast is in 2009 het Bel-me-niet-register ingevoerd, waardoor goede doelenorganisaties een groot aantal potentiële donateurs niet meer telefonisch mag benaderen. Er zijn ook trends waar organisaties hun voordeel uit kunnen halen. Het gebruik van social media is met de jaren explosief gegroeid. Organisaties kunnen, door social media in hun communicatiebeleid te integreren, een enorm netwerk opzetten en heel veel mensen vrijwel kosteloos bereiken. Ook is het een trend geworden om benefieten te bezoeken. Veel mensen zijn bereid om een avondje stappen naar een benefietconcert waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Zo hebben zij een leuke avond en gaat het geld ook nog eens naar een goed doel. Stichtingen doen er dus verstandig aan benefieten te organiseren om donateurs te werven. Vaak zijn bekende persoonlijkheden als ambassadeur aanwezig op zo’n benefiet om het goede doel extra onder de aandacht te brengen. Een andere opvallende trend is de toename van spiritualiteit, ondanks de ontkerkelijking die in Nederland plaatsvindt. Dit heeft te maken met de verschuiving van religieuze overtuiging naar andere vormen van spiritualiteit, zoals bewustwording, solidariteit en nieuwe spiritualiteit. Doormiddel van een online-enquête en een groepsgesprek heb ik de doelgroep van Share a Smile verder geanalyseerd. Hierbij heb ik hun donatiegedrag, geefmotieven en wensen en visies met betrekking tot goede doelenorganisaties onderzocht. Uit het onderzoek dat ik heb gehouden onder ruim 300 respondenten heb ik vastgesteld dat bijna 94% van de respondenten weleens doneert. Daarnaast is duidelijk geworden dat de redenen om te geven veelal een spiritueel karakter hebben. Ook hebben de respondenten aangegeven dat zij transparantie verwachten van een stichting. Zij willen kunnen ‘zien’ wat er is gedaan met het gedoneerde geld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het aanbod van de best practices aansluit op de behoeften van donateurs. Ook sluiten mijn resultaten aan op de resultaten van het onderzoek Jong en vrij\gevig. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat slecht 15% van de respondenten weleens heeft gehoord van stichting Share a Smile. De stichting dient dus een goed communicatiebeleid te voeren ter bevordering van haar bekendheid. Ook dient zij transparant te zijn om donateurs te kunnen werven en een duurzame relatie met hen op te bouwen. Om de doelstelling te behalen, is er een marketingcommunicatiedoelstelling geformuleerd. Deze luidt als volgt: De merkbekendheid van stichting Share a Smile onder de doelgroep in 2013 tot 30% vergroten, door een consistent en onderscheidend merkbeeld neer te zetten. De huidige merkbekendheid van Share a Smile is 15%. Door middel van dialogisering als strategie moet dit percentage binnen een jaar verdubbeld worden. Hiervoor zijn in ieder geval de volgende marketingcommunicatie-instrumenten nodig: sponsoring, promotie, online marketingcommunicatie, virale campagnes en evenementen. Het is verstandig om een jaar na de in gebruik name van het marketingcommunicatieplan te evalueren in hoeverre de doelstellingen behaald zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk