De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Personal Glossy

Rechten:

Samenvatting

Aanleiding Geen cliché cadeaus, maar een blijvende, unieke herinnering. Dat was het idee achter de Personal Glossy die voor een jarig familielied werd geproduceerd. Een Personal Glossy is een tijdschrift voor de jarige, geschreven door familie en vrienden. Het tijdschrift werd destijds enthousiast ontvangen en er werden aanvragen ontvangen voor andere edities. Een gat in de markt? Door middel van deskresearch, en fieldresearch in de vorm van panelgesprekken en interviews is er onderzocht of er écht een markt is voor een Personal Glossy en wat de wensen en behoeften zijn van de potentiële klanten. Daarbij is de volgende probleemstelling opgesteld: In hoeverre is er in Nederland voldoende vraag naar gepersonaliseerde glossy’s en aan welke voorwaarden moet dit gepersonaliseerde product voldoen om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van potentiële klanten? Onderzoek Op basis van het deskresearch en fieldresearch zijn de volgende conclusies met betrekking tot de probleemstelling vastgesteld. Interesse De interesse in het concept van een Personal Glossy wordt bevestigd door zowel de trendanalyse als het fieldresearch. De trendanalyse wijst uit dat personality magazines nog altijd populair zijn, onder zowel personality’s als tijdschriftenlezers. Het fieldresearch sluit hier op aan. Uit de panelgesprekken blijkt dat er interesse is in zowel het krijgen als het geven van een gepersonaliseerd tijdschrift. Voorwaarden Naar aanleiding van de panelgesprekken zijn de volgende voorwaarden aan een gepersonaliseerd tijdschrift vastgesteld: • De doelgroep schrijft de artikelen zelf. • Niet meer dan 32 pagina’s, anders wordt het niet meer gelezen. • Gebruik van lettercorps tien, niet te groot en toch duidelijk leesbaar. • Een mix van de tweede en derde persoon als perspectief in de artikelen, zodat het tijdschrift toegankelijk is om door anderen te worden gelezen. • Gebruik van een mix van beeld uit het verleden en stockbeeld. Beeld uit het verleden creëert sfeer en stockbeeld zorgt voor een professionele uitstraling. De doelgroep stelt de volgende voorwaarden aan het productieproces: • Keuze tussen twee versies van een format; 24 pagina’s of 32 pagina’s. • Bestelling moet worden geplaatst via een website, maar de mogelijkheid om dit per e-mail of telefoon te doen moet ook worden aangeboden. • Keuze uit vijf verschillende formats die op de website worden aangeboden. • Keuze uit twee aanlevermethodes: e-mail of dropbox • Keuze uit redactieservice. De meerprijs voor deze service is vastgesteld op €55,00 voor een 24 pagina’s tellende Personal Glossy • De klant ontvangt na de bestelling een to-do lijst waarop de benodigde informatie staat vermeld zoals het aantal teksten, het aantal woorden en het aantal beelden. Overige conclusies Uit het onderzoek kwamen verder twee belangrijke punten naar voren: 1. Vrouwen in de leeftijdscategorie 20 – 30 jaar zijn niet bereid zijn om meer dan twintig euro te betalen voor een gepersonaliseerd tijdschrift. Daarom wordt de doelgroep bijgesteld naar vrouwen in de leeftijd van 30 – 60 2. De prijs die vrouwen in de leeftijd 30 – 60 jaar willen betalen (€80,00 voor vijf exemplaren), ligt ver onder de prijs die nodig is voldoende inkomen te kunnen genereren (€342,50) Eindconclusie Uit bovenstaande informatie kan worden geconcludeerd dat er wel interesse is in het concept Personal Glossy, maar dat GlossyMe (het bedrijf dat de Personal Glossy’s gaat produceren) niet rendabel zal zijn binnen de in het onderzoek vastgestelde markt, omdat de werkelijke kostprijs en de prijs die de doelgroep wil betalen te ver uit elkaar liggen. Advies De gesignaleerde vraag, maar bovenal ook de enorme persoonlijke drive, zijn de redenen waarom er toch een poging zal worden gedaan om het bedrijf van de grond te krijgen. Omdat het bedrijf niet rendabel is binnen de vastgestelde markt, is een mogelijke optie om het product te richten op een ander marktsegment. De volgende aanbevelingen zijn opgesteld: . Onderzoek naar nieuwe doelgroepen Omdat de in dit onderzoek vastgestelde doelgroep niet bereid is om een hoog bedrag neer te leggen moet er onderzoek worden gedaan naar andere doelgroepen die eventueel interesse hebben in het afnemen van grotere oplages van gepersonaliseerde tijdschriften. . Onderzoek uitbreiding productlijn Aangezien het onzeker is of het maandelijks aantal te produceren Personal Glossy’s uiteindelijk voldoende zal zijn voor een volledige dagtaak voor één persoon moet er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om het bedrijf uit te breiden met andere producten. Op deze manier kunnen de nog beschikbare uren effectief worden ingezet

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk