De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Orange Babies: website optimalisatie

Rechten:

Orange Babies: website optimalisatie

Rechten:

Samenvatting

Orange Babies is een stichting die als voornaamste doel heeft zwangere vrouwen met hiv en hun baby's in Afrika te helpen. Orange Babies maakt gebruik van een website om onder andere informatie te verschaffen aan de donateurs. Naast het verschaffen van informatie heeft Orange Babies nog 4 andere doelen voor de website. Zo wil Orange Babies dat bezoekers; - zich aanmelden als donateur (eenmalig, maandelijks of jaarlijks), - een actie aanmelden, waarbij geld wordt opgehaald voor Orange babies, - een aanschaf doen uit de Orange Babies webshop, - of zich aanmelden als vrijwilliger. Helaas, vind er minder conversie plaats via de website als Orange Babies eigenlijk zou willen. Er is gebleken dat de website gebruiks-vriendelijkheid mist en dat hierdoor de conversie achterblijft. De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook; Hoe kan de huidige website van Orange Babies geoptimaliseerd worden, zodat er in de toekomst meer online conversie plaatsvindt? Om antwoord te kunnen geven op deze probleemstelling is een desk- en fieldresearch uitgevoerd. Met het deskresearch is gekeken naar; Orange Babies als organisatie, de doelgroep van Orange Babies, de huidige website, de concurrenten en online trends. Er is gekozen voor kwalitatieve fieldresearch. Er hebben 4 interviews en 4 card sorting testen plaatsgevonden onder de doelgroep van Orange Babies. De doelgroep van Orange Babies is Randstedelijke vrouwen tussen de 30 en 45 jaar. Met gebruik van interviews is ingegaan op de wensen van de doelgroep met betrekking tot de website. Ook zijn tijdens de interviews pagina’s van de website getoond, om deze te voorzien van commentaar. Bij een card sorting test worden alle pagina’s van de website op kaarten geschreven. Vervolgens wordt aan de respondent gevraagd om deze kaarten te ordenen en groeperen. Met gebruik van de card sorting test is een optimale navigatiestructuur opgesteld. Advies Er is gebleken dat er veel kansen liggen voor Orange Babies op het gebied van website optimalisatie. Zelfs zonder extreme aanpassingen kan de website van Orange Babies sterk verbetert worden en zo van grotere waarde zijn. Summary: The Orange Babies foundation was established to help pregnant women with HIV and their babies in Africa. Orange Babies uses the website as a tool to provide information to donors. Besides providing information, Orange Babies has 4 other goals to achieve via the website. Orange Babies wants visitors to: - sign up as donors (one-off, monthly or annually); - start a fundraising action for Orange Babies; - purchase from the Orange Babies web shop; - or to sign up as a volunteer. Unfortunately, it can be seen that there is less conversion through the website as desired by Orange Babies. It has been found that the website has a lack of usability, therefore the conversion is disappointing. The problem statement of this research is; How can the current website of Orange Babies be optimized, that more online conversion will take place in the future? To be able to answer this problem statement is a desk and field research conducted. The desk research contains; Orange Babies as an organization, the target group of Orange Babies, the current website, the competitors of Orange Babies and online trends. It has been chosen to use a qualitative field. Four interviews and four card sorting tests were performed among the target group of Orange Babies. The target group of Orange Babies is women between 30 and 45 originating from the Randstad. With the assistance of the interviews, the online needs of the target group is discovered. It includes details on the selection process of the target group, the various donation opportunities, the web shop, the donation forms, earmarking of donations and communication. Also during the interviews pages of the website have been shown to provide comments. In a card sorting test, all pages of the website are written on cards. The respondent is asked to organize and group the cards. Using the card sorting test, an optimal navigation structure is developed, based on the logic of the target group. Advice Based on the results of the desk and field research an advice is written for Orange Babies. It was found that there are many opportunities for Orange Babies in order to optimize their website. Even without extreme modifications, the website of Orange Babies can be greatly improved and thus of greater value. The greatest improvements can be made in: - The navigation structure (It is recommended that the navigation structure of the card sorting test will be applied); - The web shop (The shop is very popular, but the number of purchases is disappointing. There are several points discussed, which can optimize the shop); - The donation forms (which are considered as complex and confusing). For an overview of all recommendations, see Chapter 6, the advice.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk