De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rapportage bedrijfssport ATP Event Experts

Rechten:

Rapportage bedrijfssport ATP Event Experts

Rechten:

Samenvatting

ATP Event Experts is begonnen met het verzorgen van sportreizen in 2000. Als eerste is ATP Event Experts gestart met de reizen en de startbewijzen naar de New York marathon. Dit bleek al snel een succes, waarna zij meerdere reizen zijn gaan verzorgen naar diverse sportevenementen. Inmiddels is er een ware sportafdeling ontstaan bij ATP Event Experts. Niet alleen de passieve sportbeleving komt onder de aandacht (zoals bijvoorbeeld het bezoeken van het EK voetbal en de Olympische spelen), maar ook de actieve sportbeleving begint steeds meer vormen aan te nemen. In 2006 kwam een aanvraag bij ATP Event Experts binnen van een energiebedrijf om een vitaliteitprogramma te organiseren voor het gehele bedrijf. De aanvraag kwam met de doelstelling om het bedrijf gezonder te maken. De klant kreeg de mogelijkheid om een trainingstraject te doorlopen en deze met een mooi eindevenement af te sluiten in het buitenland. Deze aanvraag is samen met de toenemende aandacht voor vitaliteit binnen het bedrijfsleven en de samenleving de aanleiding geweest om meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden in de markt van bedrijfssport. Als we kijken naar de huidige markt voor bedrijfssport kunnen we rekening houden met een vijftal soorten concurrenten: Bedrijven die bedrijfssport op maat aanbieden, Fitnessbedrijven, Eenmanszaken, Bonden en Klanten. Dit zijn categorieën spelers die gedefinieerd worden als concurrenten. De meest opvallende concurrent is de klant zelf. Uit het verleden is gebleken dat een klant, die bedrijfssport had afgenomen, intern is gaan werken aan het binnenhalen van gekwalificeerd personeel. Hierdoor kreeg ATP minder ruimte om dezelfde diensten in de jaren daarop aan te bieden. Dit is een belangrijke dreiging voor ATP Event Experts om rekening mee te houden. Dit sluit aan bij de macht van de afnemers en de macht van de leveranciers. ATP Event Experts haar ideale rol in dit traject blijkt de coördinerende rol te zijn. Het coördineren van verschillende partijen met als doel het leveren van bedrijfssport aan één klant. Door deze rol bestaat de kans dat klanten of externe experts (specialisten) direct met elkaar contact op kunnen nemen, zonder ATP Event Experts hiervoor te gebruiken. Een belangrijk advies hierin is, om afspraken te maken over de naamsbekendheid en de te hanteren prijzen van de externe experts naar ATP Event Experts en naar de klant toe. Zodat deze situatie voorkomen kan worden. Één van de belangrijkste redenen waarom ATP Event Experts kansen ziet in de markt van bedrijfssport, is de opkomende trend van Vitaliteit. Dit is een opkomende trend waar op in gespeeld kan worden om bedrijfssport structureel aan te bieden. In 2005, toen 40% van de Nederlanders te zwaar was en 10% veel te zwaar (obesitas), is de overheid gestart met het project Convenant om het gewicht van de Nederlander naar beneden te krijgen. Dit heeft echter weinig resultaat opgeleverd, 5 waardoor de groei van te “zware” mensen bleef toenemen. Vijf jaar later, in 2010, was 46% van de Nederlandse bevolking te zwaar (een Boddy Mass Index van 25-30) en zelfs 11% leed aan obesitas (BMI van 30 of hoger). Hierdoor is de interesse vanuit de overheid naar vitaliteit gebleven. Uit onderzoek is gebleken dat sporten een positief effect heeft op je lichamelijke en mentale gesteldheid. Vooral het verlagen van je gewicht zorgt ervoor dat mensen zich lekkerder voelen. Mensen worden minder snel moe, zijn enthousiaster, helderder van geest en het verlaagd de bloeddruk. Het is dan ook gebleken dat niet-sporters meer verzuimen op het werk dan sporters. Nietsporter verzuimen daardoor meer en vooral langer. Over het algemeen kan worden gesteld dat sportende mensen sneller herstellen en daardoor minder lang verzuimen. Bedrijven zijn hierin geïnteresseerd. ATP Event Experts moet inspelen op deze behoefte van de klanten. Werknemers zijn de belangrijkste ingrediënten voor bedrijven. Vaak wordt het personeel bestempeld als de grootste kostenpost van bedrijven. Dat klopt in feite ook, maar er wordt weinig stil gestaan bij het rendement dat medewerkers opleveren. Hoewel het personeel de grootste kostenpost is, kan het personeel ook de grootste bijdrage leveren aan het resultaat van het bedrijf. Daarom moet er veel geïnvesteerd worden in het personeel, niet alleen via de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en vakantiedagen, maar ook via de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfssport. Met het oog op investeren in personeel en de aankomende vergrijzing (hierdoor moeten werknemers langer gaan werken) zijn langdurige sportprogramma’s dan ook een geschikte investering van bedrijven in hun personeel. Door de juiste USP’s op een goede manier in te zetten kan ATP Event Experts een grote bijdrage leveren in het aanbieden van bedrijfssport op o.a. de gebieden: acquisitie, inschakeling van experts, het verzorgen van het communicatietraject, de coördinatie van het geheel, het verzorgen van het eindevenement en de evaluatie. Dit kan en moet de kracht zijn van ATP Event Experts als zij de markt willen betreden van bedrijfssport.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk