De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haalbaarheidsonderzoek Care, Cure and Leisure concept

Rechten:

Haalbaarheidsonderzoek Care, Cure and Leisure concept

Rechten:

Samenvatting

De gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging om de zorgkosten te reduceren terwijl de zorgvraag toeneemt. Door de toenemende zorgkosten, marktwerking, vergrijzing, sportparticipatie als onderdeel van het olympisch plan, gezonde leefstijl en de opkomst van obesitas is er meer vraag naar -State of the Art- E-Sport & Health toepassingen in zowel de zorg en sportbranche. De hoogste prioriteit is de eindgebruiker, het is belangrijk dat informatie over sportmethodieken, gezondheid, preventie en informatie over (sport)herstel op de juiste plek en op het juiste tijdstip beschikbaar en toegankelijk is. Deze innovatieve manier van zorg en sportbegeleiding biedt kansen voor het Care, Cure & Leisure (CCL) concept, versterkt de aantrekkelijkheid van de regio en zorgt voor internationaal aanzien. De provincie Noord-Holland zet in op de vijf clusters van de regio Noordwest-Holland met o.a. het medisch cluster, Holland Health. Opdracht formulering Onderzoek naar de kansen die Westrand Alkmaar biedt voor de regio alsmede hoe dit Care, Cure & Leisure concept voor een Sportmedisch Instituut kan worden ingevuld zodat dit markttechnisch en financieel haalbaar wordt geacht. Onderzoeksopzet De opzet van het onderzoek is om middels een externe en interne analyse te komen tot een SWOT analyse en de Confrontatiematrix om zo de belangrijkste omzetdrijvers te definiëren met als resultaat uit te komen op een verfijnde onderbouwing van de financiële en maatschappelijke haalbaarheid. Doel is om het Mission Statement van het Sportmedisch Instituut vorm te geven waarna Holland Health de volgende stappen kan ondernemen op weg naar een sluitende businesscase. Belangrijke conclusies analyse maatschappelijke haalbaarheid Sportmedisch Instituut:  Een zelfstandig revalidatiecentrum (onderdeel van het Sportmedisch Instituut) is op de korte termijn niet haalbaar omdat deze een te hoge investering vereist met een te laag rendement (+- 3%) versterkt door grote concurrentie in de regio (er wordt in de vraag voorzien);  Inzet op het segment van de recreatiesport & breedtesport zijn belangrijke omzetdrijvers voor het Sportmedisch Instituut;  Samenwerking met de Regionale Trainingscentra’s (RTC’s), onderwijs, gemeenten en ondernemers versterken het regionale draagvlak;  Inzet E-Sports (een afgeleide van E-Health) biedt kansen en vormt een semi- innovatief (relatief goedkoop) communicatiemiddel met de doelgroep;  Een Sportmedisch Instituut als een Topsport Centrum (CTO) is niet haalbaar. De topsportpopulatie in Nederland is simpelweg te klein en weegt niet op tegen de kosten die het optimaal begeleiden van topsporters met zich meebrengen;  Het CCL concept aan Westrand Alkmaar biedt kansen voor een regionaal Sportmedisch Instituut i.c.m. de centrale ligging in de regio en activiteiten die vanuit hier worden gefaciliteerd. Belangrijkste conclusies aannames haalbaarheid financieel model:  Er is een te hoog aandeel aan vreemd vermogen voor financiering van het Sportmedisch Instituut;  Om het geheel financieel aantrekkelijk te maken voor participanten moet het eigen vermogen toenemen;  Er is geen tastbaar product die borg staat voor financiering;  Banken lenen geen geld voor dit initiatief, een te hoog risico door een gebrek aan eigen vermogen;  Financiering sluit niet aan in deze tijden van recessie. De conclusies van de financiële en maatschappelijke haalbaarheid resulteren in de formulering van een op de consument gericht Mission Statement. Visie Het Sportmedisch Instituut faciliteert wetenschappelijk onderzoek en biedt sporters op elke plaats, op ieder gewenst moment een optimale sportbegeleiding van (inter)nationale allure. Missie Het Sportmedisch Instituut is toonaangevend in de relatie tussen sportbegeleiding & wetenschap. State of the Art Technologie begeleidt sporters en verricht metingen voor dataverzameling. Data vormt input voor academici in de zoektocht naar kennis voor het verbeteren van de sportprestaties en die van het sportherstel. Met de beschikbare kennis en de aangetoonde verbeteringen ondersteunt het instituut sporters op het gebied van sport, gezondheid, voeding en bewegen. Samen dragen ze bij aan een gezonde leefstijl en een toename van de sportparticipatie in lijn met de Olympische ambitie van 2028. Aanbevelingen Holland Health. Het Sportmedisch Instituut functioneert als katalysator tussen het verzamelen van data en begeleiden van, voornamelijk de doelgroep, recreatiesporters en breedtesporters. Het advies luidt om aan te vangen met een pilotfase onder de populatie schaatsers en zwemmers. Hiermee kan het concept zich fysiek bewijzen tegen lage kosten waarna verdere financiering zich makkelijker laat vangen. Het belang van een pilotfase is om nieuwe of bestaande E-sports applicaties te testen, data te valideren en er voor te zorgen dat de veiligheid van het uitwisselen van medische gegevens kan worden gewaarborgd. Het Sportmedisch Instituut maakt gebruik van eenzelfde ICT infrastructuur en loopt simultaan aan het Topinstituut NObesitas. Academici uit het MCA, Vumc, AMC, Cambrigde en een netwerk aan professoren en wetenschappers worden selectief aan het initiatief gekoppeld. Met de Informatie die voortkomt uit de gegenereerde data passen we wetenschappelijk onderzoek toe naar onder meer het verbeteren van de sportprestaties en die van het sportherstel. De farmaceutische industrie, sportindustrie, telecomindustrie en de agri- voedingindustrie maken gebruik van onze diensten en wordt een belangrijk verdienmodel voor het Sportmedisch Instituut.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk