De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social tv en Je idool op het spoor

Rechten:

Social tv en Je idool op het spoor

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Social media, tegenwoordig kunnen wij niet meer zonder, steeds vaker ziet men ook dat deze trend zich voortzet in tv-programma’s. Social media geven tv-kijken een nieuwe dimensie. Deze toepassing van social media bij tv-programma’s wordt ook wel “social tv” genoemd. Door de komst van social tv zijn programma’s niet meer eenzijdig. Er is mogelijkheid tot interactie, passief tv-kijken wordt actief tv-kijken. Hand in hand met het begrip social tv gaat het redelijk nieuwe begrip “second screen” oftewel tweede scherm, dit kan een laptop, tablet of smartphone zijn waarmee de kijker tijdens het tv-kijken bezig is. De opkomst van het second screen zorgt voor een verschuiving van de aandacht voor tv en daarmee reclames. Omdat deze aandacht vermindert, is het belangrijk op zoek te gaan naar een nieuwe bron van reclame-inkomsten. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het productiebedrijf MasMedia, het bedrijf is hard bezig zichzelf te ontwikkelen en steeds groter te worden. Zo willen zij ook vooruitgang boeken op het gebied van social media. Bij MasMedia wordt er tot nu toe niet tot nauwelijks gebruik gemaakt van social tv. Tegenwoordig biedt social tv een bedrijf als MasMedia veel nieuwe kansen, bijvoorbeeld als nieuwe bron van reclame-inkomsten en door klantbinding door betrokkenheid bij het programma. Je idool op het spoor is daarbij het meest geschikte programma aangezien het zeer recent gestart is en er veel mogelijkheid is voor social media toepassingen. Je idool op het spoor is een nieuw programma van SBS6 en ondanks de goede mogelijkheid voor social tv is hier nog geen aandacht aan besteed. De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook: “Hoe kan MasMedia social tv effectief inzetten rondom het programma Je idool op het spoor om zo de betrokkenheid van de doelgroep “kijkers van het programma Je idool op het spoor” bij het programma te verhogen om hiermee de kijkers aan zich te binden en zo winst te genereren door de nieuwe bron van reclame-inkomsten die social tv biedt.” Summary Social media, nowadays we cannot live without it, more often one sees this trend being used for television programs. Watching TV gets a new dimension thanks to social media. This use of social media in TV programs is also called “social TV”. Watching TV is no longer a matter of one-way communication. There is opportunity for interaction, passively watching TV now becomes actively watching TV. Together with social TV goes the rather new understanding of the so called "second screen", this means a laptop, tablet or smartphone which the viewer is using while watching TV. This trend causes a shift in the attention of the viewer, because they are now looking at their second screen during commercials. Because of this reduced attention, it is important to look for a new source of advertising revenue. This study was done for the production company MasMedia, the company is working hard to develop itself and grow. MasMedia also wants to make progress in the field of social media. So far the company is hardly using social TV for their productions. Nowadays social TV offers companies like MasMedia many new opportunities, such as a new source of advertising revenue and customer loyalty through involvement in the program. Je idool op het spoor is the most suitable programme for this thesis since it started very recently and there are good possibilities for social media applications. Je idool op het spoor is a new program of SBS6 and despite the good possibility they have not applied social TV yet. The target audience of the TV program Je idool op het spoor are families (all ages), this is a very diverse group of people in terms of age and interest. The problem definition of this research is: "How can MasMedia effectively apply social TV to the program Je idool op het spoor so the involvement of the target audience "Viewers of the program Je idool op het spoor " can be increased in order to create viewer loyalty and thus generating profit by the new source of advertising revenue that social TV offers.”

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk