De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

KIJK digitaal

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Het populairwetenschappelijk mannenblad KIJK heeft eind september 2011 een digitale versie gelanceerd op de iPad. Met een gemiddeld aantal downloads van slechts eenendertig per week, lijkt deze nu in 2012 nog volledig in de kinderschoenen te staan. De aanname is dat de digitale KIJK matig aanslaat, omdat deze niet aansluit bij de behoeftes en wensen van de doelgroep. De hoofdvraag van het onderzoek hierbij luidt: Hoe kan de digitale versie van KIJK anno 2012 qua vorm en inhoud beter aansluiten op de behoeftes en wensen van mannen tussen de 45 en 54 jaar? Om deze te beantwoorden zijn een zestal deelvragen opgesteld: 1. Wat is het merk KIJK? 2. Welke mediaproducten biedt KIJK? 3. Welke consumenten bereikt KIJK? 4. Wat zijn de behoeftes en wensen van de doelgroep? 5. Wat is er mogelijk? 6. Welke restricties zijn er voor KIJK? De onderzoekspopulatie onder wie het onderzoek heeft plaatsgevonden bestaat uit mannen tussen de 45 en 54 jaar oud uit Nederland. Deze mannen vormen het grootste segment onder de doelgroep van KIJK. Vanwege de omvang van de onderzoekspopulatie is er gekozen om een hieruit een steekproef te nemen. Er zijn vier onderzoeksmethodes ingezet om de deelvragen en de hoofdvraag te beantwoorden, respectievelijk: het literatuuronderzoek, welke aangevuld is met een drietal interviews, een surveyonderzoek middels (post)enquêtes en een panelgesprek. Uit betrouwbare en valide resultaten bleek dat het enerzijds klopt dat de digitale KIJK qua vorm en inhoud niet aansluit bij de behoeftes en wensen van mannen tussen de 45 en 54 jaar. Maar hieraan ligt ten grondslag dat deze groep überhaupt geen behoefte heeft aan digitale tijdschriften. Voor hen is KIJK digitaal lezen in vergelijking met het lezen van het traditionele blad een te hoge drempel die op dit moment niet tegen de voordelen opweegt. Het advies voor KIJK is om allereerst de bekendheid van de digitale KIJK te verhogen. Daarbij kan de digitale versie gratis bij het blad worden aangeboden om mannen aan het platform te laten wennen –wat voor de omzet weinig negatieve gevolgen zal hebben. KIJK wordt ontraden nu al drastische maatregelen te nemen ten opzichte van de digitale KIJK. Ook de beoogde push-berichten moeten achterwege blijven. Wel kunnen er links in de digitale versie worden aangebracht en advertentie-inkomsten worden geïnd. En het is slim zoveel mogelijk lezersinformatie te verzamelen en deze te analyseren op werkende concepten. Summary Last year (late September 2011) the Dutch popular science magazine KIJK has launched a digital version on the iPad. At the moment it is on avarage downloaded only thirty-one times a week. The hypothesis is that the digital KIJK is not in line with the wants and needs of the target group. The main question of the problem orientation is as follows: How can the digital KIJK be aligned in form and content with the wants and needs of men living in the Netherlands, age between forty-five and fifty-four? To answer this main question, six research questions have been composed: 1. What kind of brand is KIJK? 2. Which media outlets does KIJK use? 3. Which consumers are reached by KIJK? 4. What are the wants and needs of the population? 5. What are the possibilities? 6. What constraints exist? Four research methods have been used to answer the questions above, these are in order: a literature search, three interviews, a questionnaire and a target group. The population used are men age between forty-five and fifty-four, living in the Netherlands. This population is a smaller segment of the whole group targeted by KIJK. Sampling has been used to come up with reliable and valid results, which show that: The digital KIJK is in fact not aligned with the wants and needs of the population. However, the main reason for this is that these men have no need for a digital version and prefer their traditional magazine. Reading digitally in comparison to reading a paper magazine is a large threshold for them to overcome, with the advantages being of low consequence. KIJK is firstly advised to make their digital magazine more widely known. For this the digital version can be purchased for free if the paper equivalent is bought. This will not affect the revenue negatively. This way the target group can also get used to reading on the iPad. Drastic changes should be postponed for now, along with the push technology KIJK is already planning to use. Adding hyperlinks however is encouraged, just like making money out of digital advertising. Also KIJK is advised to collect as much digital information as possible about their readers, with which the digital version can be simply adapted to them

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk