De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Online community voor Hoogsensitieve jongvolwassenen

Rechten:

Online community voor Hoogsensitieve jongvolwassenen

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Dit onderzoek gaat over de mogelijkheden voor een online community voor hoogsensitieve jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. Aanleiding van het onderzoek is een gebrek aan een website voor een online community gericht op jongvolwassenen, zo stelt de opdrachtgever: Vereniging Hooggevoelig Nederland. Hoogsensitiviteit is een eigenschap wat 20% van de wereldbevolking heeft. Echter is deze eigenschap pas sinds 1997 bekend. Er zijn nog veel onbewuste hoogsensitieven, met name jongvolwassenen. In hun jeugd was deze eigenschap nog niet bekend. Er heerst nog veel onbegrip over en voor de eigenschap onder de doelgroep en in hun omgeving, een online community kan dit overbruggen. Dit onderzoek is voor het behalen van mijn HBO diploma: Management, Informatie en Communicatie in de richting Redactie en Mediaproductie aan de Hoge School van Amsterdam. Het doel van dieze afstudeeropdracht is het ontwikkelen van een concept voor de Vereniging Hooggevoelig Nederland, voor een website voor een community, om op een aantrekkelijke en interactieve manier herkenning te creëren en informatie te bieden aan hoogsensitieve jongeren van 18 tot 25 jaar, over hun eigenschap. Er is literatuurstudie gedaan op het internet en in boeken. Er zijn websites, boeken en artikelen geraadpleegd over hoogsensitiviteit, de aanverwante termen hoogbegaafdheid en AD(H)D en communities. Verder zijn er online informatiebronnen geanalyseerd over hoogsensitiviteit, zowel Nederlandse als buitenlandse informatiebronnen. Ook zijn er een aantal best practises in kaart gebracht die raakvlakken kunnen bieden voor een community voor hoogsensitieve jongvolwassenen. Daarnaast is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn diepte-interviews gehouden met respondenten uit de doelgroep. Ook zijn er diepte-interviews gehouden met een medium- en een inhoudelijk deskundige op het gebied van hoogsensitiviteit. Op grond daarvan is er een voorlopig concept ontwikkeld. Dit voorlopige concept is getoetst tijdens een panelgesprek met respondenten uit de doelgroep. Zij hebben het concept uitgebreid geanalyseerd en bekritiseerd. Aan de hand van dit gesprek, is het definitieve concept ontwikkeld voor een online community voor hoogsensitieve jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar oud. Hoogsensitiviteit is een eigenschap van het zenuwstelsel, in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hoogsensitief, oftewel HSP. Interne en externe prikkels worden als HSP'er intenser waargenomen. Uit onderzoek blijkt dat er 282.676 hoogsensitieve jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar in Nederland zijn. Deze jongvolwassenen hebben veelal het gevoel anders te zijn en hebben moeite met het vinden van aansluiting bij anderen. Er wordt weinig gesproken over de eigenschap, zeker niet met niet-hoogsensitieve mensen. Er is grote behoefte aan (h)erkenning en advies over hun, nog veelal onbekende, eigenschap. Daarnaast hebben zij ook behoefte aan contact met gelijkgestemden. Zij willen graag ervaringen uitwisselen en op een positieve manier geïnformeerd worden over hoogsensitiviteit in het dagelijkse leven. Het is gebleken dat huidige informatie zich voornamelijk toespitst op de negatieve aspecten van de eigenschap. Daarnaast is de informatie gericht op kinderen of volwassenen, jongvolwassenen vallen hier net buiten. Zodoende, is er een concept ontwikkeld voor een online community voor hoogsensitieve jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. Hier krijgen zij onder andere dagelijks twee artikelen te zien over diverse onderwerpen, met als invalshoek hoogsensitiviteit. Ook kunnen zij hier bijvoorbeeld een profiel aanmaken om te reageren, en communiceren op de live chat. Coaches en therapeuten staan klaar om de leden te helpen met hun vragen. De community heeft als doel 'het samenbrengen en het, op een positieve manier, informeren van hoogsensitieve jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar oud.' SUMMARY This investigation will give an insight on the possibilities for an online community, concerning highly sensitive adolescents between the age of 18 and 25 years. The reason of starting the research, as the client: Vereniging Hooggevoelig Nederland has put it, is the lack of a community that has its focus on the youth Nowadays, twenty percent of the world population is characterised as highly sensitive, and the term is only known since 1997. There still are a lot of highly sensitive people, mostly adolescents, that are unaware of their characteristic. Unfortunately, there still is a great incomprehension about the quality. An online community should decrease the unfamiliarity with the high sensitivity. The main aim of the research is to graduate and get my HBO diploma: Management, Informatie en Communicatie, with the specification Redactie en Mediaproductie, at the Hoge School van Amsterdam. Furthermore, the purpose is the development of a concept, for a website of an online community, for the Vereniging Hooggevoelig Nederland. In this way, the highly sensitive adoloscents should recognize and get information in an attractive and interactive way about their characterization. A literary study has been done on the internet and in books. Websites, books and articles has been used as a source to get an insight in: high sensitivity, highly intelligent, AD(H)D and several communities. Next to that, both national and foreign online sources about high sensitivity have been analysed. The best practises, that can provide some sort of collective interest for a community, have been mapped and organized. An important aspect is the qualitative research that has been done. Several in-depth interviews are held with the respondents of the targeting group, and two experts are being interviewed concerning their area of interest. With this information, a temporal concept for a website has been created. This concept is tested in a panel-debate with respondents from the targeting group. They have criticized and analyzed the blueprint of the website, and with this new information a definite concept has been developed. High sensitivity is a feature of the nervous system and the brain. About twenty percent of the population is highly sensitive, also known as HSP, even though not everyone is aware of it. Both internal and external triggers are felt more intense by highly sensitive people. Research has shown that there are 282.676 highly sensitive adolescents in the Netherlands, between the age of eight-teen and twenty-five years old. These adolescents have had and still have the feeling of being different, and mostly have trouble feeling comfortable around others. There has not been much debate about high sensitivity, especially not with highly sensitive people – as contradictive as it may sound. There is a great need of recognition and advice for those that are coping with this, still unfamiliar, characterization. Also is there a great need of contact with people that are highly sensitive as well. To share experiences, to be informed in a positive way and to have a grip on how to behave in the day-to-day lifestyle. It has been shown that the current information its main aim is to emphasize the negative side of high sensitivity, and that the information is pointed at young children or adults – the adolescents are the midway that are forgotten along the way. In conclusion, a concept has been developed of an online community for highly sensitive adolescents between the age of eight-teen and twenty-five years old. On the website are two articles shown about numerous categories, but with a high-sensitive point of view. Also can they make a profile to respond and communicate on the live chat. Coaches and therapists are available and on the background, to help every member with their questions and insecurities. The community its main goal is ‘to unite and positively inform the highly sensitive adolescent’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk