De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennismanagement binnen zorgbedrijf overstijgende projectgroepen van de Parnassia Bavo Groep

Rechten:

Kennismanagement binnen zorgbedrijf overstijgende projectgroepen van de Parnassia Bavo Groep

Rechten:

Samenvatting

De Parnassia Bavo Groep is een grote GGZ instelling, opgebouwd uit meerdere zorgbedrijven die ieder op hun eigen specialistische terrein psychiatrische hulp bieden. Projecten waarbij meerdere zorgbedrijven betrokken zijn heten zorgbedrijf overstijgende projectgroepen en worden geleid door projectmanagers die werkzaam zijn voor het projectenbureau, dit is een afdeling binnen de groep die grote projecten coördineert. Door deskresearch, interviews en een panelgesprek zijn de succesfactoren van kennisdeling binnen deze projectgroepen onderzocht. In het eerste hoofdstuk wordt, aan de hand van deskresearch, uitgelegd wat kennismanagement is met betrekking tot projecten. Vervolgens wordt kennismanagement binnen zorgbedrijf overstijgende projectgroepen beschreven. Hiervoor zijn vier interviews afgenomen, met de directeur ICT, de manager van het projectenbureau en met twee projectleiders. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe andere organisaties omgaan met kennismanagement. Hiervoor zijn medewerkers van drie organisaties geïnterviewd: GGZ Noord-Holland-Noord, instelling voor jeugdpsychiatrie De Bascule en Simac, een ICT-dienstverlener. Met bovenstaand kan een gewenste situatie worden beschreven waarmee de organisatie kennismanagement binnen zorgbedrijf overstijgende projectgroepen kan inrichten. De daarop volgende conclusie en aanbevelingen zijn getoetst in een panelgesprek met 4 projectleiders. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat kennismanagement geen plek heeft binnen de zorgbedrijf overstijgende projectgroepen. Aspecten van kennismanagement worden wel toegepast, maar dit zijn losse initiatieven. Daarom is de eerste aanbeveling de implementatie van een methodiek voor kennismanagement. Hierbij wordt de kenniswaardeketen van Weggeman (2000) geadviseerd. Met deze methodiek wordt kennis binnen de groepen beter te sturen en te toetsen. Invoering heeft een positief effect op de cultuur van kennisdeling, dit omdat kennisdeling voor medewerkers een vast onderdeel wordt van deelname aan projecten. De tweede aanbeveling betreft het uniforme gebruik van ICT-middelen. Momenteel bepalen de projectleiders zelf welke ICT-middelen gebruikt worden. Hierdoor zie je grote verschillen in ICT gebruik tussen de diverse projecten. De in een project aanwezige kennis is daardoor niet uitwisselbaar. Wanneer alle projecten met dezelfde middelen werken, wordt het gemakkelijker om kennis te delen tussen de projecten. In de aanbeveling wordt hiertoe een advies gegeven voor het gebruik van een softwarepakket die kennisdeling mogelijk maakt..

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk