De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het korte termijn effect van lichamelijke acitiviteit op de selectieve aandacht

Rechten:

Het korte termijn effect van lichamelijke acitiviteit op de selectieve aandacht

Rechten:

Samenvatting

Selectieve aandacht betekent het vermogen om specifieke informatie te verwerken, terwijl andere irrelevante informatie wordt genegeerd. Het is interessant om te weten welke factoren de selectieve aandacht verbeteren, zodat we het onderwijs hierop kunnen aanpassen. Een van deze factoren is bewegingsactiviteit. Het doel van dit onderzoek is te bekijken of er een acute verbetering in selectieve aandacht is bij 60 4VMBO leerlingen na 40 minuten lichamelijke inspanning. Selectieve aandacht wordt gemeten met een subtest van de TEA-Ch test. De proefpersonen waren verdeeld over twee groepen met twee verschillende interventies. Groep 1 heeft een fysieke les, gevolgd door een lesuur geen beweging. Groep 2 heeft eerst het lesuur geen beweging. De testen zijn afgenomen voor & na de eerste les & na de tweede les. In week 2 is het programma voor elke groep omgedraaid. De data was normaal verdeeld. Hierop is de Repeated Measures ANOVA analyse techniek toegepast. Met een Boneferroni Correction is onderzocht welke interventie voor een significant verschil in selectieve aandacht zorgt. De resultaten wezen uit dat met een p=0,000 er een significant verschil is tussen de interventies. Met p=0,000 is er een significant verschil in selectieve aandacht tussen voor & na lichamelijke inspanning. Deze is kleiner dan p=0,050, de conclusie is daarom dat er een positief effect optreedt op de selectieve aandacht direct na lichamelijke inspanning. Voor de beroepspraktijk wordt aanbevolen om toetsen direct na de lichamelijke inspanningsles aan te bieden. Daarnaast wezen de resultaten uit met p=0,924, dat er geen significant verschil is in de volgorde van het aanbieden van de interventies in de beide weken. Wel is er een leereffect opgetreden in de twee weken met een significantie van p=0,020. Om dit uit te sluiten wordt bij vervolgonderzoek aanbevolen om meerdere soorten testen te gebruiken die de selectieve aandacht meten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk