De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inventarisatie en aanbevelingen voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren om de kwaliteit van de zorg van de diëtist op de (pre)dialyseafdeling meetbaar te maken

Rechten:

Inventarisatie en aanbevelingen voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren om de kwaliteit van de zorg van de diëtist op de (pre)dialyseafdeling meetbaar te maken

Rechten:

Samenvatting

Doel Het doel van het onderzoek is een inventarisatie maken van mogelijke kwaliteitsindicatoren voor de diëtist op de dialyseafdeling en om aanbevelingen te geven over bruikbare kwaliteitsindicatoren. Met deze kwaliteitsindicatoren wordt de kwaliteit van de geleverde zorg door de diëtist meetbaar gemaakt. De aanbevelingen zijn gericht op de diëtist, met als patiëntengroep de volwassen (>18 jaar) predialyse patiënten en de hemo- en peritoneaal dialysepatiënten. Methode Er is een evidence- based literatuuronderzoek uitgevoerd naar tien voedingsgerelateerde onderwerpen, namelijk: antropometrie, analysemethodes voor de lichaamssamenstelling, subjective global assessment (SGA), eiwitinname, serum albumine, serum cholesterol, serum creatinine, serum fosfaat, interdialytische gewichtstoename (IDWG) en de dieetadvisering. Deze zijn gescreend uit de voedingsrichtlijnen/protocollen van Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, European Best Practice Guideline, Nederlandse Federatie Nefrologie en Diëtisten Nierziekten Nederland. Voor dit literatuuronderzoek zijn op systematische wijze wetenschappelijke artikelen gezocht middels vooraf opgestelde inclusiecriteria in de databanken PubMed en Picarta. De artikelen zijn op type studie, relevantie, niveau en betrouwbaarheid beoordeeld met behulp van de tabel ‘bewijskrachtartikelen’ van het CBO. Hiernaast is een praktijkonderzoek uitgevoerd onder de leden van de DNN door middel van vier korte vragen over kwaliteitsindicatoren, die via het secretariaat van de DNN zijn gemaild. Resultaten In het literatuuronderzoek zijn de tien onderwerpen onderzocht. Bij de antropometrie zijn de handknijpkracht, 4-punts huidplooimetingen, mid-arm circumference (MAC), mid-arm muscle circumference (MAMC) en de body mass index (BMI) onderzocht. Alle methodes zijn manieren om de vetmassa en/of vetvrije massa te meten. Bij de analysemethodes is er gekeken naar de BIA, DEXA en de NIR. De DEXA wordt gezien als de ‘gouden standaard’, deze methode wordt dan ook vaak vergeleken met de andere methodes. De NIR is een vrij onbekende meetmethode in Europa. De SGA is een valide en betrouwbare maat voor de voedingstoestand, dit hebben verscheidene studies aangetoond. De eiwitinname is een goede manier om de voedingstoestand te controleren en de nPNA is bij peritoneaal en hemodialyse de beste methode om dit te bepalen. Albumine is een parameter die in een klinische setting moeilijk te interpreteren is vanwege de vele factoren die dit acute- fase eiwit beïnvloeden, dit geldt ook voor creatinine. Serum cholesterol wordt gezien als parameter voor ondervoeding, maar in de literatuur komt dit niet duidelijk naar voren. De IDWG kan op individueel patiënten niveau iets zeggen over de voedingstoestand, maar op groepsniveau is dit moeilijker te interpreteren. Serum fosfaat is een belangrijk aspect in de preventie van hyperfosfatemie, maar medicatie speelt hierbij ook een belangrijke rol. Voedingsinterventie speelt onder andere een belangrijke rol bij een goede totstandkoming van de voedingstoestand. Voor het praktijkonderzoek zijn er zesentwintig reacties ontvangen. Er is gebleken dat de kwaliteit van de zorg door de diëtist al op verschillende manieren wordt gemeten, in twee instellingen gebeurd dit al via kwaliteitsindicatoren. Conclusie Uit het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek kan worden geconcludeerd dat de BMI, de handknijpkracht, de SGA, de nPNA en de dieetadvisering bruikbaar zijn en als basis kunnen dienen voor de kwaliteitsindicatoren voor de diëtist op de dialyse afdeling. De andere parameters zijn nog niet bruikbaar, omdat nader wetenschappelijk onderzoek nodig is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk