De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Digitalisering van archiefbescheiden bij de gemeente Stichtse Vecht

Rechten:

Digitalisering van archiefbescheiden bij de gemeente Stichtse Vecht

Rechten:

Samenvatting

Sinds de fusie per 1.1.2011 van de drie Vechtgemeenten in één grote gemeente Stichtse Vecht, zet de organisatie digitale technieken in om de informatiestromen te verbeteren. Overheidsinformatie komt namelijk va diverse kanalen beschikbaar en het vraagt aandacht om deze informatie op de gecontroleerde manier te beheersen. Deze digitalisering helpt ondermeer om poststukken en andere informatie die niet digitaal worden aangeleverd plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar te maken. Dit kan mede de doorlooptijd van de afhandeling van zaken bevorderen. Ook voor de bewijsvoering en verantwoording over het gevoerde beleid is een goede opslag van (digitale) gegevens belangrijk. Binnen de gemeente Stichtse Vecht is een projectgroep ingericht die gaat inventariseren waar, welke processen gedigitaliseerd gaan en/of kunnen worden zodat een uniforme aanmaak, opslag en beheer van documenten gewaarborgd is en blijft. Het digitaliseren, beheren en toegankelijk maken van documenten bij de gemeentelijke overheid is een moeizaam traject. Over het digitaliseringsvraagstuk zijn in de loop der jaren al diverse nota’s geschreven. Toen ik in 2009 met de opleiding Archivistiek begon, was het rapport "€œEen dementerende overhead"€ (27 januari 2005) van de Rijksarchiefinspectie een van de eerste documentatie op het gebied van digitale verantwoording bij de overheid, die wij moesten lezen. Het betreft een interessant rapport over de risico’s van digitaal beheer van verantwoordingsinformatie bij de overheid. Het stuk zou vandaag geschreven kunnen zijn! Bij Hans Waalwijk behandelde wij de "€œDe Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid"€. KING heeft een soortgelijk exemplaar voor de gemeenten "€œDe Baseline Informatiehuishouding Gemeentenâ€" gepubliceerd. Allemaal mooie rapporten, maar hoe is het nu eigenlijk gesteld met de digitalisering bij de gemeenten?. De stand van zaken is dat ze nog steeds achter de feiten aan lopen. Als er na lang vergaderen eindelijk iets op papier staat, is het alweer achterhaald. De digitalisering gaat zo snel dat gemeenten het niet bij kunnen houden. Voor mijn eindopdracht heb ik inzichtelijk gemaakt welke wet- en regelgeving van toepassing is op het digitaliseringsproject bij de gemeente. Er zijn interviews gehouden, gesprekken gevoerd en allerlei documentatie op het gebied van digitale archivering is op het internet opgezocht en gelezen. Ook de fases van het digitaliseringstraject worden benoemd. De eindconclusie van het rapport wordt verwoord in een handboek digitale vervanging algemeen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk