De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenen en taal gaan digitaal: Een onderzoek naar de behoeften aan digitale leermiddelen bij rekenen en taal op de Pabo

Rechten:

Rekenen en taal gaan digitaal: Een onderzoek naar de behoeften aan digitale leermiddelen bij rekenen en taal op de Pabo

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Dit onderzoek dient ertoe om inzicht te geven in de behoeften van docenten van taal- en rekenonderwijs op de Pabo-instellingen van Nederland en secundair om inzicht te geven in de behoeften van hun studenten. De resultaten dienen er toe om aan uitgeverij Coutinho aanbevelingen te doen over de vorm en inhoud van digitale leermiddelen voor deze twee vakgebieden. Voor digitale leermiddelen zijn er verschillende business modellen mogelijk. Sommige business modellen zijn erop gericht om de content zelf via een licentie te verkopen, andere business modellen leveren liever een service of willen traffic op hun website genereren voor de verkoop van diensten of advertenties. Coutinho zelf heeft op dit moment een business model waarbij de digitale leermiddelen als een extensie bij de boeken wordt aangeboden. Hoewel concurrerende uitgevers iets meer digitaal materiaal hebben, blijft iedereen opereren binnen het uitgeversmodel. Van de directe concurrenten op de markt, valt wat betreft de digitale leermiddelen dus niet veel te vrezen, het blijft ook bij hen een bijproduct. Op inhoudelijk niveau zijn de ontwikkelingen rondom de Kennisbasis van belang, op de Pabo binnen de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde zijn twee jaar geleden landelijke normen vastgesteld. De implementie van deze ‘Kennisbases’ is nog steeds in gang. Deze inhoudelijke ontwikkeling biedt Coutinho de kans om nieuwe digitale leermiddelen op de markt te brengen. Op mesoniveau zijn er verschillende ontwikkelingen die in de gaten gehouden moeten worden. Allereerst zal de grootste dreiging niet vanuit de directe concurrenten komen, maar vanuit andere, soms nieuwe toetreders. Zo subsidieert de overheid verschillende websites die goede digitale content aanbieden. Ook uitgeverij Malmberg zou kunnen toetreden of bijvoorbeeld Apple die nieuwe educatieve applicaties op de markt brengt. Kansen liggen bij het zoeken van partners waar het de distributie betreft. De elektronische leeromgevingen bieden een goede kans voor educatieve uitgevers. De wereld is ook op macroniveau in beweging. Nieuwe leerstrategieën zullen bij het ontwikkelen van een kenniseconomie van belang zijn, omdat toekomstige burgers een leven lang zullen moeten blijven leren. Technologische ontwikkelingen zullen daarom gebaseerd zijn op principes van zelfstudie, leren binnen een netwerk, verbondenheid, interactiviteit en collectieve geloofwaardigheid. Bij de interviews met docenten blijkt dat wanneer docenten al met digitale content werken, zij ook enthousiaster zijn over nieuwe ontwikkelingen. Allen zijn van mening dat digitalisering vooral geschikt is voor de didactische kant van Nederlands en rekenen/wiskunde. Docenten zijn veelal enthousiast over het aanbieden van content van verschillende uitgevers in een databank, waarbij docenten zelf de stof kunnen samenstellen en aanvullen. Studenten zien het grootste voordeel van digitale leermiddelen in de inspiratie voor lesmateriaal vanuit de Pabo en van medestudenten. Ook een databank waar oplossingen worden gegeven voor specifieke problemen bij kinderen met taal- of rekenproblematiek zou van toegevoegde waarde zijn. Summary The ultimate goal of this research is to discover the needs and wants of professors of the departments of mathematics and Dutch language in the Bachelor’s course for Education. Those needs and wants are supposed to be translated into a concrete marketing advice to educational publisher Coutinho with regard to the development of e-learning content for these specific courses. With regard to the exploitation of e-learning content there are several possible business models. Some business models tend to sell the content itself others try to generate traffic to sell advertisement or other services. Coutinho and its direct competitors have a ‘publishers model’, in which the publisher generates revenue with the sale of protected content. Because direct competitors have the same business model they are less of a threat concerning the development of profitable digital content. They all exploit it as a side dish. Two years ago the educational Bachelor’s course has determined a set of norm in a report called ‘Kennisbasis’. These norms concern for the most part the pedagogical and didactic content of mathematics and Dutch language. This development offers an opportunity for educational publishers like Coutinho. Developments on meso level that deserve our attention are new entrants on the market. New entrants can be foreign companies, subsidized websites with qualified content or publisher Malmberg who is a strong player in the market of content for primary education and was recently bought by a Swedish publisher. This buyer is a precursor regarding e-learning content. Chances that arise on a meso level are new possibilities of distributing digital content. There are several forms of an e-learning environment that are an option for the publisher to distribute content in a profitable and safe way. Also on a macro level the market is moving. New learning strategies are supposed to contribute to an ‘economy of knowledge’. Gouvernments implement policies to stimulate new learning strategies and expect that this, as a consequence, leads to a lifelong process of learning. Technological developments will be based on principles of individual studying, learning within a network, connectivity, interactivity and collective credibility. During the interviews with the different professors I discovered that the ones working with e-learning content, where the ones that were enthousiastic for new development of content. Alle opined that digitalisation would have the greatest benefit when it covered the didactic side of language and mathematic teaching. Over all, they were positive about the idea of adding user generated content to the publisher’s content. Students benefit the most from a digital channel where they can exchange inspiration for lesson formats. A database where they can find solutions for individual language and mathematical problems would be a great advantage of digitalization.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk