De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leesniveaus op www.mediasmarties.nl

Rechten:

Leesniveaus op www.mediasmarties.nl

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Mediasmarties biedt een website aan met een database. In deze database staan bijna 1200 recensies van kindermediaproducten (een tv-programma, film, game, website of applicatie) voor kinderen van 1,5 tot 12 jaar. Hierin staan een beschrijving van een kindermediaproduct en een leeftijdsadvies: bij welke leeftijd past het kindermediaproduct het beste? De recensies worden op onafhankelijke en identieke wijze beschreven. Het leeftijdsadvies in deze recensies maakt www.mediasmarties.nl tot een unieke website in Nederland. Mediasmarties voor kinderen van 6 - 12 jaar Op dit moment zijn de recensies op volwassenen gericht. De teksten in recensies zijn lange en bevatten veel vakwoorden. Mediasmarties wil graag kinderen tussen 6 en 12 jaar ook aanspreken. Hoe lang mogen de teksten in recensies zijn en op welk leesniveau moeten de teksten geschreven worden? Het onderzoek De kinderen van 6 tot 12 jaar zijn verdeeld in twee groepen: 6, 7 en 8 jaar en 9, 10 en 11 jaar. Na onderzoek blijkt dat 6-jarigen (leesniveau AVI-M3 en AVI-E3) de recensies nog niet vlot kunnen lezen en begrijpen. Deze kinderen kunnen beter nog via de ouders bereikt worden. Voor 7-jarigen met een gemiddeld leesniveau is de inhoud van de recensie te complex om te begrijpen. Mediasmarties kan er dus beter voor kiezen alleen de 8-jarigen van deze eerste groep kinderen aan te spreken. Voor de 8-jarigen kunnen de recensies het beste in leesniveau AVI-M4 geschreven worden. Hoewel 8-jarigen wel de teksten vlot kunnen lezen, is het voor Mediasmarties noodzakelijk onderzoek te doen of de kinderen van 8 jaar geïnteresseerd zijn in de teksten op de website. Tijdens het onderzoek werd opgemerkt dat deze kinderen weinig concentratie hebben om rustig op www.mediasmarties.nl rond te kijken. 9- tot 12-jarigen zijn ervaren lezers en kunnen een hoger leesniveau aan. Voor deze leeftijdsgroep wordt aan Mediasmarties geadviseerd de teksten op leesniveau AVI-M7 te schrijven. Leesniveau AVI-E6 kan ook gebruikt worden als Mediasmarties lezers met een lager leesniveau van deze groep kinderen wil aanspreken. Vormgeving Mediasmarties Teksten voor kinderen worden ingedeeld in drie of vier alinea’s: 1. Waar gaat dit kindermediaproduct over? 2. Wie spelen er in dit tv-programma/deze film? (Alleen voor recensie van tv-programma en film.) 3. Voor wie is dit kindermediaproduct? 4. Extra’s (weetjes en een eventueel filmpje) De alinea’s worden van elkaar gescheiden door gekleurde lijnen. Bij onderdeel één en twee worden afbeeldingen geplaatst. Summary: Mediasmarties offers a website with a database. This database contains almost 1200 reviews of children's media products (TV-programme, movies, games, websites or applications) for children aged 1,5 to 12 years. A review is a description of the children media product and a children's media age advice: at what age the children's media product fits best? The age advice makes Mediasmarties to a unique site in the Netherlands. Mediasmarties for children 6 – 12 years At this moment the reviews are aimed at adults. The reviews have long texts with many difficult words. Mediasmarties also want to appeal the reviews to children between 6 and 12 years. The texts must then adapted to the reading level of these children. Which reading level can be used the best? The research The children from 6 to 12 years are divided into two groups: 6, 7 and 8 year olds and 9, 10 and 11 year olds. The research shows that the reading level of 6 year olds (AVI-M3) is too low. They are still working on the technical part of reading so they can’t understand the reviews of Mediasmarties. These children may be better achieved through the parents. Children of 7 years with a low reading level are also not ready to understand the text. The reading level of 7 year olds with an average reading level (AVI-M4) and 8 year olds is sufficient to read the text on Mediasmarties. To Mediasmarties is advised to write text on reading level AVI-M4 or AVI-E3 for these children. Although 8 year olds called the texts easy to read, it is necessary for Mediasmarties to do research to the concentration of these children. During the research it was noted that these children have little concentration to look around on www.mediasmarties.nl. 9-, 10- and 11 year olds are experienced readers and can read all difficulties. Even with the text understanding, they have much experience. For this age group is advised to write text on reading level AVI-M7. If Mediasmarties wants to appeal readers with a lower reading level, reading level AVI-E6 is also recommended. Design Mediasmarties Texts for children are divided into three or four parts: 1. What is this children's media product about? 2. Who plays in this TV-programme/movie? (Only for TV and film.) 3. Who is this children's media product meant? 4. Extras (facts and a movie) The paragraphs are separated by coloured lines. In part one and two are images placed. But the children said that they want to see even more pictures in the reviews.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk