De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voedingsgerelateerde problemen bij volwassenen met een mitochondriële stofwisselingsziekte (door de m.3243A>G mutatie) in relatie tot hun BMI

Rechten:

Voedingsgerelateerde problemen bij volwassenen met een mitochondriële stofwisselingsziekte (door de m.3243A>G mutatie) in relatie tot hun BMI

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond en aanleiding De mitochondriële ziekte die veroorzaakt wordt door de m.3243 A>G mutatie is de meest voorkomende energiestofwisselingsziekte bij volwassen en kan tot veel verschillende klachten leiden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat drie klachten: darm-, slik- en vermoeidheidsklachten frequent voorkomen. De frequentie en de ernst van de klachten zijn echter nog niet goed beschreven. Er is gekozen voor onderzoek naar deze klachten omdat wordt vermoed dat ze een verhoogd risico op ondervoeding veroorzaken en daarom een relatie met de BMI. Doelen Het beschrijven van de frequentie en ernst van de drie klachten. Het vinden van specifieke symptomen die hierbinnen spelen en welke tot een significant verschil in BMI leiden. Het vinden van een relatie tussen de ernst van de uiting van de ziekte van de patiënten en de BMI en tussen hun kwaliteit van leven en BMI. Materialen en methoden Er zijn 114 enquêtes opgestuurd naar patiënten met de m.3243A>G mutatie, respons 82%. (♂n=29 ♀n=63). Gegevens over de ernst van de ziekte en de kwaliteit van leven zijn verkregen uit eerder onderzoek van De Laat. Resultaten Zowel de lengte als het gewicht en de BMI van de proefpersonen lijkt lager te liggen dan het landelijk gemiddelde. Twintig procent van de patiënten heeft een gemiddeld tot verhoogd risico op ondervoeding. In de afgelopen vier weken hebben 79 patiënten (86%) last gehad van minimaal één gastro-intestinaal symptoom. De meest voorkomende klachten zijn winderigheid, een harde ontlasting en een opgeblazen gevoel. De patiënten geven hun buik- of maagklachten een gemiddelde score qua ernst van 10,7 op een schaal van 8 tot en met 56. Hoe ernstiger zij hun gastro-intestinale klachten vinden, hoe lager hun BMI (p=0,013). Achtenveertig procent van de patiënten heeft aangegeven van minimaal één klacht van kauw- en slikproblemen last te hebben. De aanwezige kauw- en slikproblemen zijn over het algemeen licht van aard en is er geen significant verband tussen de aanwezigheid hiervan en de BMI. Drieënvijftig patiënten (60%) hebben last van ernstige vermoeidheid. Patiënten met een ernstigere uiting van de ziekte, hebben een lagere BMI (p=0,014). Discussie en conclusies Darmklachten, slikklachten en vermoeidheid komen zeer frequent voor bij mensen met de m.3243A>G mutatie. Zoals verwacht, blijken ze in dit onderzoek meer voor te komen dan voorheen uit andere onderzoeken was gebleken. Deze verschillen zijn te verklaren door het gebruik van verschillende methoden. Ondergewicht komt meer voor dan in de gezonde populatie, maar het risico op ondervoeding is niet zo hoog als verwacht. Voordelen van dit unieke onderzoek zijn de hoge respons, de goed geëvalueerde vragenlijsten, de multidisciplinaire werkwijze. De ernst van de gastro-intestinale klachten loopt sterk uiteen. Hoe ernstiger zij hun gastro-intestinale klachten inschatten, hoe lager hun BMI. Bij slikproblemen en vermoeidheid kon geen verband worden aangetoond met de BMI. In de onderzoekspopulatie zitten ook mensen die wel drager van de mutatie zijn maar die (nog) geen symptomen van de mitochondriële ziekte vertonen. Hoe ernstiger de uiting van de ziekte van de patiënten, hoe lager hun BMI.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk