De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe verhoudt de lichaamssamenstelling van rugbyspelers van Rugby Club ’t Gooi zich met rugbyspelers van internationale clubs en welke aanpak draagt bij aan optimalisering van de lichaamssamenstelling en daarmee de prestaties

Rechten:

Hoe verhoudt de lichaamssamenstelling van rugbyspelers van Rugby Club ’t Gooi zich met rugbyspelers van internationale clubs en welke aanpak draagt bij aan optimalisering van de lichaamssamenstelling en daarmee de prestaties

Rechten:

Samenvatting

Doel van het onderzoek Hebben de rugbyspelers van Rugby Club ’t Gooi een optimale lichaamssamenstelling om op het hoogste niveau te kunnen presteren op het veld? De hypothese voor dit onderzoek was dat het vetpercentage bij rugbyspelers van rugby Club ’t Gooi te hoog is, waardoor de verwachting is dat zij niet optimaal kunnen presteren. Het doel van dit onderzoek was om het verschil te onderzoeken tussen de lichaamssamenstelling van rugbyspelers van Rugby Club ’t Gooi en rugbyspelers van internationale topteams. Daarnaast was het doel om te kijken welke voedingskundige aanpak bij kan dragen aan de optimalisering van de lichaamssamenstelling en daarmee mogelijk de prestatie. Methode Er is op systematische wijze gekeken naar relevante artikelen om deze vervolgens te kunnen vergelijken met de resultaten van de achttien gemeten rugbyspelers van Rugby Club ’t Gooi. Voorafgaand zijn er in- en exclusiecriteria opgesteld op basis van de literatuur en zijn de wetenschappelijke artikelen beoordeeld op niveau en type studie. In totaal zijn zeventien studies meegenomen in het literatuuronderzoek. Voor de doelgroep zijn ook in- en exclusiecriteria opgesteld. De doelgroep bestond uit achttien mannelijke volwassen rugbyspelers in de leeftijd 18 tot 37 jaar spelend in het 1e of 2e team van Rugby Club ’t Gooi. Naast de literatuurstudie is een meting uitgevoerd met behulp van de BOPDPOD waarbij de gegevens verder zijn verwerkt in de studie. Deze meetresultaten zijn vergeleken met meetresultaten van topteams uit internationale clubs. Resultaten De populatie in het onderzoek onder rugbyspelers van Rugby Club ’t Gooi is ouder dan de populatie uit de studie van Bell (2005). Daarnaast kwam uit alle studies dat binnen elk rugbyteam de voorwaartsen langer waren dan de driekwarten. Ook zijn de voorwaartsen zwaarder dan de driekwarten. Het vetpercentage is hoger bij de voorwaartsen dan de driekwarten. Dit blijkt uit vrijwel alle studies behalve die van McIntrye. Uit de studie Bell (1979) is naar voren gekomen dat de vetvrije massa hoger was bij de driekwarten dan de voorwaartsen. Bell (1979) bevestigt de uitkomst van de andere studies dat de voorwaarsten een hoger vetpercentage hebben dan de driekwarten. Onderzoek ’t Gooi wijst uit dat er een significant verschil is tussen de voorwaartsen en de driekwarten voor wat betre ft lengte (P=0,001), gewicht (P=0,038), vetpercentage (P=0,004) en vetvrije massa (P=0,004). De leeftijd van de voorwaartsen en de driekwarten zijn niet significant verschillend (P=0,461). De lichaamssamenstelling van spelers van Rugby Club ´t Gooi verschilt met de lichaamssamenstelling van spelers uit internationale rugbyclubs. Het vetpercentage van spelers van Rugbyclub ´t Gooi is hoger en het vetvrije massa is lager dan spelers uit internationale clubs. Conclusie en aanbeveling Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de lichaamssamenstelling van rugbyspelers van Rugby Club ’t Gooi afwijkt van de lichaamssamenstelling van rugbyspelers uit verschillende internationale studies. De rugbyspelers van Rugby Club ’t Gooi hebben inderdaad een hoger vetpercentage en derhalve een lagere vetvrije massa. Aangezien een laag vetpercentage en een hoge vetvrije massa wenselijk zijn voor een rugbyspeler, zijn twee voedingsprotocollen één voor rugbyspelers van Rugby Club ’t Gooi en één voor professionals die deze problemen kunnen aanpakken. Hierbij is rekening gehouden met de speelposities van de spelers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk